Wat als ik ziek word terwijl ik als jobstudent werk?

Wanneer je arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval heb je recht op een gewaarborgd loon. Als jobstudent word je, voor wat het gewaarborgd loon betreft, gelijkgesteld met een arbeider of bediende.

Als je bijvoorbeeld op een dienst boekhouding wordt tewerkgesteld kan de vergelijking gemaakt worden met een bediende. Concreet heb je dan in principe recht op 30 dagen gewaarborgd loon, betaald door je werkgever. Als je thuis moet blijven omdat je arbeidsongeschikt bent, ontvang je dus toch nog loon.

Bij het gewaarborgd loon wordt wel rekening gehouden met je anciënniteit. Als je nog geen maand voor de onderneming werkt, heb je sowieso geen recht op gewaarborgd loon. In dit geval moet je je tot je ziekenfonds wenden om uitkeringen te krijgen voor de dagen van arbeidsongeschiktheid. Een student die enkel vakantiewerk doet, kan hier echter niet op terugvallen aangezien hij nog niet sociaal verzekerd is en nog onder het ziekenfonds van zijn ouders valt.

Bij ziekte moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Bovendien moet je hem binnen de twee dagen een medisch getuigschrift bezorgen als een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of als je werkgever hierom vraagt.

i.s.m. Securex  

Meer info over Student , Studentenjob , Ziekte

03/01/2014