Hervorming werkloosheidsverzekering: wat verandert er vanaf 1 november 2012?

De hervorming van de werkloosheidsverzekering, die vanaf 1 november 2012 van start gaat, zorgt er onder meer voor dat de uitkering voor langdurig werklozen sneller zal dalen.

31 oktober 2012

Delen

jobs zoeken

Daling van de uitkeringen

De nieuwe regeling houdt in dat de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk aan zullen afnemen in de tijd, ook wel degressiviteit genoemd. Daarmee kan de overheid besparen en wilt ze de herinschakeling van werkzoekenden bevorderen en de tewerkstellingsgraad verhogen.

Concreet betekent dit dat de uitkeringen voor gezinshoofden op lange termijn 12 procent minder zullen zijn dan voorheen en voor alleenstaanden is dit 17,5 procent minder. Samenwonenden worden het hardst getroffen en zullen het finaal met 41,5 procent minder moeten doen.

Voor werkzoekenden die minder dan vijf jaar aan het werk waren, zal het bedrag al afnemen na een jaar en twee maanden. Bij anderen geldt dit pas na twee jaar. Vanaf dat moment daalt het bedrag om de zes maanden, en dit maximaal vier keer.

Soepelere voorwaarden

Vanaf 1 november 2012 zullen de toegangsvoorwaarden om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen wel wat versoepelen. Deze voorwaarden houden onder meer in dat men gedurende een referteperiode een zeker aantal dagen moet hebben gewerkt.

  1. Arbeid die werd verricht in het kader van een wedertewerkstellingsprogramma (zoals beroepsdoorstromingsprogramma, APE, Geco etc.) wordt vanaf 1 november gelijkgesteld met bezoldigde arbeid.
  2. De referteperiode wordt verlengd: 18, 27 en 36 maanden worden verhoogd naar 21, 33 en 42 maanden, wat het makkelijker maakt voor werklozen om aan de voorwaarden te voldoen

Na werkhervatting?

Als een persoon na langdurige werkloosheid terug aan de slag gaat, maar nadien opnieuw werkloos wordt, dan kan hij wel opnieuw een hogere werkloosheidsuitkering krijgen dan voordien. Hiervoor moet hij gedurende een bepaalde periode kunnen aantonen dat hij een voldoende aantal arbeidsdagen heeft gewerkt, afhankelijk van zijn leeftijd. Doordat de referteperiodes vanaf 1 november 2012 worden verlengd, kan de werkloze dat bewijs vlotter leveren.

Niet van toepassing op?

Deze hervorming geldt niet voor iedereen.

Niet voor:

  • tijdelijk werklozen of havenarbeiders
  • volledig werklozen met inschakelingsuitkeringen
  • volledig werklozen met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen)
  • werklozen die sedert 1 jaar werkloos zijn en in oktober 2012 al een minimumuitkering ontvangen
  • werklozen van 50 jaar en ouder die al minstens 1 jaar uitkeringen krijgen en een anciënniteitstoeslag ontvangen
  • werklozen van minder dan 50 jaar die al minstens 1 jaar werkloos zijn en waar de RVA heeft vastgesteld dat ze een beroepsverleden van 20 jaar als loontrekkenden achter de rug hebben
  • werklozen met blijvende arbeidsongeschiktheid van minimum 33%

De gevolgen van de hervorming zullen sommige werklozen pas later voelen, namelijk diegenen die nu nog geen jaar werkloos zijn en deeltijdse werknemers met inkomensgarantie.

(nm) – Bron: Securx.eu 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.