Een op de tien werklozen sjoemelt

In de eerste helft van 2007 werden 10.967 werklozen tijdelijk door de RVA geschorst. En dat omdat ze ofwel een passende job of opleiding hadden geweigerd ofwel fraude pleegden. Bij voorbeeld door verkeerde informatie over de woonsituatie te verstrekken, een andere identiteit te gebruiken of het niet aangeven van bepaalde inkomsten.

Bij in totaal 5.610 uitgevoerde controles stelde de RVA in het eerste semester van vorig jaar alvast 11,8% dergelijke misbruiken vast.

De extra-inkomsten die de sjoemelaars daarmee opstrijken, kunnen in extreme gevallen oplopen tot 500 euro per maand. Alleen al opgeven dat je alleenstaand bent in plaats van samenwonend, maakt b.v. een aardig verschil.

Maar wie betrapt wordt op uitkeringsfraude, moet niet enkel de onrechtmatig ontvangen toeslag terugbetalen. De betrokkene riskeert ook zijn/haar recht op uitkering te verliezen gedurende een periode van één tot dertien weken. Bij herhaling bedraagt de uitsluiting minstens het dubbele van de vorige sanctie.

(10/01/2009)

Meer info over Ontslag , Werkloosheidsuitkering , RVA

10/09/2008