Vorige

1 van 39

Volgende
Volgend artikel:

Hoe breng jij je brandstofkosten in?

Moet ik belastingen betalen op mijn bedrijfspensioen?

9 augustus 2019
Aanvullende pensioenplannen, bovenop het wettelijk pensioen, zijn populair. Maar verkijk je niet op het brutobedrag van je aanvullend bedrijfspensioen. Ongeveer een vijfde daarvan verdwijnt onvermijdelijk in de schatkist van vadertje staat.

Bedrijfspensioenen zijn maar liefst aan 4 verschillende belastingen onderworpen: de RIZIV-bijdrage, de solidariteitsbijdrage, de aanvullende personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen. Die gaan allemaal samen met ongeveer 20% van het opgebouwde kapitaal aan de haal. Die belasting gebeurt op het einde van je contract of op het moment dat je met pensioen gaat.

Laten we eens een voorbeeld bekijken:  
Een aanvullend pensioenkapitaal van 137.000 euro, volledig opgebouwd met werkgeversbijdragen, wordt technisch bekeken uitgekeerd als 100.000 euro gewaarborgd eindkapitaal en 37.000 euro winstdeelname.

RIZIV-bijdrage

De eerste belasting die op dit kapitaal wordt ingehouden, is de RIZIV-bijdrage. Die bedraagt 3,55% en wordt berekend op het volledige uitgekeerde kapitaal. In ons voorbeeld verdwijnt er via de RIZIV -bijdrage al meteen 4.863,50 euro in de kassa van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Solidariteitsbijdrage

Daarna volgt de zogenaamde solidariteitsbijdrage. Die werd in 1995 in het leven geroepen om, zoals de naam suggereert, een grotere solidariteit te creëren tussen grote en kleine pensioenen. Het percentage van deze belasting is dan ook afhankelijk van de omvang van het uitgekeerde kapitaal. De afhouding bedraagt 2% voor kapitalen vanaf 24.789,35 euro, 1% voor kapitalen tussen 2.478,94 en 24.789,35 euro en valt helemaal weg voor kleinere kapitalen.

In ons voorbeeld komt ze op 2%, of 2.740 euro. Deze solidariteitsbijdrage wordt meteen ingehouden aan de bron, maar is in feite slechts een voorafbetaling. In functie van het bedrag van je wettelijk pensioen kan ze later nog gecorrigeerd worden, zowel in positieve als in negatieve zin.

De winstdeelname is verder belastingvrij.

Aanvullende personenbelasting

Het gewaarborgde eindkapitaal ondergaat nog enkele bijkomende belastingen. Ten eerste is dat de aanvullende personenbelasting. Het tarief daarvan bedroeg vroeger altijd 16,5%, tenzij je op je 65e het aanvullend bedrijfspensioen opneemt, dan zakte het tarief tot 10%. Sinds 1 juli 2013 zijn de tarieven opgetrokken voor wie op 60 en 61 jaar z’n aanvullend bedrijfspensioen opneemt, naar respectievelijk 20 en 18% (zie tabel onderaan).

Gaan we in ons voorbeeld uit van 16,5%, dan komen we uit op 15.584,25 euro.

Let op: heb je als werknemer ook zelf een bijdrage geleverd voor je aanvullend pensioen dan gelden er andere taxatieregels. Op het deel van het kapitaal dat werd gevormd met werknemersbijdragen die werden gestort vanaf 1993, is slechts 10% personenbelasting verschuldigd. Voor gemengde kapitalen zal de gemiddelde belastingvoet dus doorgaans ergens tussen 10 en 16,5% liggen.

Opcentiemen

En dan volgen tot slot nog de gemeentelijke opcentiemen. Het tarief hiervan varieert van gemeente tot gemeente. Bij een tarief van 7% komt deze inhouding op 1.090,90 euro (15.584,25 euro x 7%).

Wat blijft er over?

Uiteindelijk blijft er van het bruto kapitaal van 137.000 euro netto 112.721,35 euro over. De totale belastingdruk komt daarmee in ons voorbeeld op bijna 25.000 euro of pakweg 18%.

Meer overhouden door langer te werken

De belastingdruk op extralegale pensioenen kan gevoelig verlaagd worden door tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar aan de slag te blijven en pas dan je extralegaal pensioen op te vragen. In dat geval wordt de aanvullende personenbelasting namelijk verlaagd naar 10%.

Voor het kapitaal uit ons voorbeeld valt de totale belastingdruk dan terug tot ongeveer 13,5% en blijft er netto 119.290,35 euro over in plaats van 112.721,35 euro. Toch een verschil van 6.500 euro.

Stel dat je op je 60ste je aanvullend bedrijfspensioen opneemt, dan stijgt de aanvullende personenbelasting tot 20%, en hou je in totaal 109.184,20 euro over in plaats van 119.290,35 euro. Al een verschil van 10.000 euro.

Uitkering vanaf voor 1/7/2013 na 1/7/2013
60 jaar 16,5% 20%
61 jaar 16,5% 18%
62-64 jaar 16,5% 16,5%
65 jaar en ouder 16,5% of 10%* 16,5% of 10%*

* 10%: uitkeringen gevormd met werkgeversbijdragen indien de werknemer effectief actief is gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.  

Uitzondering: als je je wettelijk pensioen opneemt op 60 of 61 jaar én tegelijkertijd je aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, blijft het belastingtarief van 16,5% van toepassing. Neem je het aanvullend pensioenkapitaal op en blijf je verder werken, dan betaal je het hogere tarief. 

Want wettelijk mag je als werknemer nooit de groepsverzekering opnemen voor de leeftijd van 60 jaar (tenzij in het kader van de aankoop van onroerend goed), maar er bestaat geen wettelijke regel dat je moet stoppen met werken vooraleer je het pensioenkapitaal opneemt. Het groepsverzekeringsreglement kan dit wel verder moduleren.  

(mr) – Met dank aan Kristiaan Andries van SD Worx  

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15314 andere jobs