Verzekeringen
Vorige

1 van 13

Volgende

Hoeveel is jouw groepsverzekering waard?

groepsverzekering
Werk je in de privésector, dan is de kans groot dat je een groepsverzekering hebt. Een mooie aanvulling op je wettelijk pensioen, maar wat is de precieze waarde ervan? En vooral: wat kan je (nog) verwachten van je groepsverzekering, nu de crisis almaar hardnekkiger blijkt? Vacature zet de puntjes op de i.

In geen enkel bedrijf of sector is de groepsverzekering verplicht. Het blijft de keuze van je werkgever om zijn werknemers al dan niet een dergelijk extralegaal voordeel aan te bieden. Via je groepsverzekering bouw je als werknemer een mooie som op, die je op het einde van je loopbaan wordt uitgekeerd. Vaak heeft een groepsverzekering een overlijdensclausule, zodat je nabestaanden een kapitaal of rente ontvangen als je overlijdt voor je met pensioen gaat.

Zeven op de tien beroepsactieve Belgen beschikken al over een groepsverzekering. Het gaat om een aanvullend pensioenplan, waarvoor zowel de werkgever als de werknemer kunnen bijdragen. Die bijdragen verschillen van bedrijf tot bedrijf. Wettelijk zijn de werkgevers verplicht om een rendement van 3,25% te garanderen op hun eigen stortingen en 3,75% op de stortingen van de werknemers. De bijdragen voor een groepsverzekering zijn zowel voor de werkgever als voor de werknemer fiscaal aftrekbaar.

Wat is je groepsverzekering waard?

Als je deelneemt aan een groepsverzekering, ontvang je elk jaar een fiche die aangeeft hoeveel het contract waard is. Yves Evenepoel, actuaris bij consumentenorganisatie Test-Aankoop, raadt aan om de gegevens op je fiche grondig te controleren. “Soms worden er fouten gemaakt: de fiche vermeldt een verkeerd salaris, of je geboortedatum blijkt niet te kloppen.”

Een andere nuttig document is je pensioenreglement, dat je kan opvragen om na te gaan hoeveel procent van je salaris naar de groepsverzekering gaat. Het rendement van je groepsverzekering vind je dan weer in het beheersverslag van de betrokken verzekeringsmaatschappij. “Controleer ook of je na een promotie nog altijd in de juiste groepsverzekering zit”, raadt Yves Evenepoel aan. “Bedrijven hebben namelijk vaak meerdere soorten groepsverzekeringscontracten: voor het management, voor de verschillende categorieën bedienden...”

Wat brengt je groepsverzekering op?

Hamvraag is natuurlijk welke som een groepsverzekering je oplevert, op het moment dat je met pensioen gaat. Een groepsverzekering is geen standaardproduct. Je werkgever heeft bij de start onderhandeld met een bepaalde verzekeringsmaatschappij over de premies en voorwaarden. Grote bedrijven met honderden polissen krijgen doorgaans betere voorwaarden dan KMO’s.

We gingen te rade bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance, die met een simulatie op de proppen kwam. Stel: je bent een 25-jarige bediende en je kunt, vanaf nu, 40 jaar lang genieten van een groepsverzekering. Je werkgever draagt 3% van je brutoloon bij en jij zelf 1,5%. Als je gemiddeld 3.000 euro bruto verdient, hou je zo op het einde van de rit een netto kapitaal van ongeveer 132.600 euro over. Als je gemiddeld 4.500 euro bruto verdient, bedraagt het netto eindkapitaal bijna 199.000 euro.

Gerrit Feyaerts van AG Insurance benadrukt dat groepsverzekeraars bovenop de wettelijk gegarandeerde rendementen nog een winstdeling kunnen aanbieden, afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij in kwestie. Daardoor kan het eindkapitaal hoger uitkomen dan in onze simulatie.

Groepsverzekeringen staan onder druk …

We zeiden het al: werkgevers die hun personeel een groepsverzekering aanbieden, zijn verplicht om de wettelijk vastgelegde rendementen van 3,25% en 3,75% te garanderen. Alle groepsverzekeringen, en dus ook de gestorte bijdragen, worden evenwel extern beheerd door een verzekeringsmaatschappij. Zo blijven de opgespaarde bedragen buiten schot als je werkgever failliet zou gaan.

Het zijn dus de verzekeraars die het bijeen gespaarde geld beleggen, met de bedoeling om minstens de rendementen van 3,25% en 3,75% te behalen. Door de aanhoudende lage rente wordt die oefening echter almaar moeilijker. Het is zelfs zo dat verzekeringsmaatschappijen Axa, Vivium, Allianz en Mercator al lang niet meer de wettelijk vastgelegde rendementen garanderen. Begin oktober verlaagde ook marktleider AG Insurance zijn gewaarborgde rente voor de meeste nieuwe stortingen naar 2,25%.

Het is je werkgever die het verschil moet bijpassen, voor elke werknemer met een groepsverzekering, op het moment dat hij of zij met pensioen gaat. Een redelijk onvoorspelbare kwestie, waarover veel bedrijven in het duister tasten. Sommige werkgevers twijfelen zelfs of ze nog nieuwe groepsverzekeringen willen opstarten.

Het staat vast dat de huidige situatie niet eindeloos kan blijven aanslepen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft al aangekondigd het thema te zullen aansnijden tijdens de onderhandelingen over het volgende interprofessioneel akkoord.

… en worden zwaarder belast

De bijdragen voor een groepsverzekering zijn dan wel fiscaal aftrekbaar, maar op het moment dat je met pensioen gaat, betaal je belastingen op het kapitaal dat je met je groepsverzekering verzameld hebt. Dat kapitaal wordt voorlopig nog belast tegen 16,5%, als de uitkering ervan gebeurt vanaf 60 jaar. De belasting bedraagt 10% als het kapitaal op 65 jaar wordt uitbetaald, op voorwaarde dat je tot dan blijft werken.

Maar! Vanaf 1 juli 2013 stijgt de heffing van 16,5% naar 20%, als de uitkering plaatsvindt op 60 jaar, en naar 18% bij een uitkering op 61 jaar. Vanaf 62 jaar blijft je pensioenuitkering belastbaar tegen 16,5% en vanaf 65 jaar tegen 10%.

Wat brengt je groepsverzekering op?

132.600 euro netto, in het geval van een 25-jarige bediende

  • die nu een groepsverzekering krijgt en er 40 jaar lang kan van genieten
  • die gemiddeld 3.000 euro bruto per maand verdient
  • die zelf 1,5% van zijn brutoloon bijdraagt en zijn werkgever 3%.

199.000 euro netto, in het geval van diezelfde 25-jarige bediende, als hij gemiddeld 4.500 euro bruto per maand verdient.

PAS OP!

Sinds 1 januari 2016 is de ‘vaste’ rentevoet van de rendementsgarantie van de groepsverzekering  vervangen door een flexibele rentevoet. Dat wil zeggen dat je - vooral als jonge werknemer – mogelijks een aanzienlijk deel van je aanvullend pensioen verliest.

(pm) - Bron: AG Insurance

14 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Hoeveel is jouw groepsverzekering waard?

groepsverzekering
Werk je in de privésector, dan is de kans groot dat je een groepsverzekering hebt. Een mooie aanvulling op je wettelijk pensioen, maar wat is de precieze waarde ervan? En vooral: wat kan je (nog) verwachten van je groepsverzekering, nu de crisis almaar hardnekkiger blijkt? Vacature zet de puntjes op de i.

In geen enkel bedrijf of sector is de groepsverzekering verplicht. Het blijft de keuze van je werkgever om zijn werknemers al dan niet een dergelijk extralegaal voordeel aan te bieden. Via je groepsverzekering bouw je als werknemer een mooie som op, die je op het einde van je loopbaan wordt uitgekeerd. Vaak heeft een groepsverzekering een overlijdensclausule, zodat je nabestaanden een kapitaal of rente ontvangen als je overlijdt voor je met pensioen gaat.

Zeven op de tien beroepsactieve Belgen beschikken al over een groepsverzekering. Het gaat om een aanvullend pensioenplan, waarvoor zowel de werkgever als de werknemer kunnen bijdragen. Die bijdragen verschillen van bedrijf tot bedrijf. Wettelijk zijn de werkgevers verplicht om een rendement van 3,25% te garanderen op hun eigen stortingen en 3,75% op de stortingen van de werknemers. De bijdragen voor een groepsverzekering zijn zowel voor de werkgever als voor de werknemer fiscaal aftrekbaar.

Wat is je groepsverzekering waard?

Als je deelneemt aan een groepsverzekering, ontvang je elk jaar een fiche die aangeeft hoeveel het contract waard is. Yves Evenepoel, actuaris bij consumentenorganisatie Test-Aankoop, raadt aan om de gegevens op je fiche grondig te controleren. “Soms worden er fouten gemaakt: de fiche vermeldt een verkeerd salaris, of je geboortedatum blijkt niet te kloppen.”

Een andere nuttig document is je pensioenreglement, dat je kan opvragen om na te gaan hoeveel procent van je salaris naar de groepsverzekering gaat. Het rendement van je groepsverzekering vind je dan weer in het beheersverslag van de betrokken verzekeringsmaatschappij. “Controleer ook of je na een promotie nog altijd in de juiste groepsverzekering zit”, raadt Yves Evenepoel aan. “Bedrijven hebben namelijk vaak meerdere soorten groepsverzekeringscontracten: voor het management, voor de verschillende categorieën bedienden...”

Wat brengt je groepsverzekering op?

Hamvraag is natuurlijk welke som een groepsverzekering je oplevert, op het moment dat je met pensioen gaat. Een groepsverzekering is geen standaardproduct. Je werkgever heeft bij de start onderhandeld met een bepaalde verzekeringsmaatschappij over de premies en voorwaarden. Grote bedrijven met honderden polissen krijgen doorgaans betere voorwaarden dan KMO’s.

We gingen te rade bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance, die met een simulatie op de proppen kwam. Stel: je bent een 25-jarige bediende en je kunt, vanaf nu, 40 jaar lang genieten van een groepsverzekering. Je werkgever draagt 3% van je brutoloon bij en jij zelf 1,5%. Als je gemiddeld 3.000 euro bruto verdient, hou je zo op het einde van de rit een netto kapitaal van ongeveer 132.600 euro over. Als je gemiddeld 4.500 euro bruto verdient, bedraagt het netto eindkapitaal bijna 199.000 euro.

Gerrit Feyaerts van AG Insurance benadrukt dat groepsverzekeraars bovenop de wettelijk gegarandeerde rendementen nog een winstdeling kunnen aanbieden, afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij in kwestie. Daardoor kan het eindkapitaal hoger uitkomen dan in onze simulatie.

Groepsverzekeringen staan onder druk …

We zeiden het al: werkgevers die hun personeel een groepsverzekering aanbieden, zijn verplicht om de wettelijk vastgelegde rendementen van 3,25% en 3,75% te garanderen. Alle groepsverzekeringen, en dus ook de gestorte bijdragen, worden evenwel extern beheerd door een verzekeringsmaatschappij. Zo blijven de opgespaarde bedragen buiten schot als je werkgever failliet zou gaan.

Het zijn dus de verzekeraars die het bijeen gespaarde geld beleggen, met de bedoeling om minstens de rendementen van 3,25% en 3,75% te behalen. Door de aanhoudende lage rente wordt die oefening echter almaar moeilijker. Het is zelfs zo dat verzekeringsmaatschappijen Axa, Vivium, Allianz en Mercator al lang niet meer de wettelijk vastgelegde rendementen garanderen. Begin oktober verlaagde ook marktleider AG Insurance zijn gewaarborgde rente voor de meeste nieuwe stortingen naar 2,25%.

Het is je werkgever die het verschil moet bijpassen, voor elke werknemer met een groepsverzekering, op het moment dat hij of zij met pensioen gaat. Een redelijk onvoorspelbare kwestie, waarover veel bedrijven in het duister tasten. Sommige werkgevers twijfelen zelfs of ze nog nieuwe groepsverzekeringen willen opstarten.

Het staat vast dat de huidige situatie niet eindeloos kan blijven aanslepen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft al aangekondigd het thema te zullen aansnijden tijdens de onderhandelingen over het volgende interprofessioneel akkoord.

… en worden zwaarder belast

De bijdragen voor een groepsverzekering zijn dan wel fiscaal aftrekbaar, maar op het moment dat je met pensioen gaat, betaal je belastingen op het kapitaal dat je met je groepsverzekering verzameld hebt. Dat kapitaal wordt voorlopig nog belast tegen 16,5%, als de uitkering ervan gebeurt vanaf 60 jaar. De belasting bedraagt 10% als het kapitaal op 65 jaar wordt uitbetaald, op voorwaarde dat je tot dan blijft werken.

Maar! Vanaf 1 juli 2013 stijgt de heffing van 16,5% naar 20%, als de uitkering plaatsvindt op 60 jaar, en naar 18% bij een uitkering op 61 jaar. Vanaf 62 jaar blijft je pensioenuitkering belastbaar tegen 16,5% en vanaf 65 jaar tegen 10%.

Wat brengt je groepsverzekering op?

132.600 euro netto, in het geval van een 25-jarige bediende

  • die nu een groepsverzekering krijgt en er 40 jaar lang kan van genieten
  • die gemiddeld 3.000 euro bruto per maand verdient
  • die zelf 1,5% van zijn brutoloon bijdraagt en zijn werkgever 3%.

199.000 euro netto, in het geval van diezelfde 25-jarige bediende, als hij gemiddeld 4.500 euro bruto per maand verdient.

PAS OP!

Sinds 1 januari 2016 is de ‘vaste’ rentevoet van de rendementsgarantie van de groepsverzekering  vervangen door een flexibele rentevoet. Dat wil zeggen dat je - vooral als jonge werknemer – mogelijks een aanzienlijk deel van je aanvullend pensioen verliest.

(pm) - Bron: AG Insurance

14 augustus 2019
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook