Ouderschap
Vorige

1 van 97

Volgende

Heb ik als man recht op borstvoedingsverlof?

Op het eerste zicht klinkt deze vraag eigenaardig. Het is immers duidelijk dat mannen van nature uit, en dit in tegenstelling tot vrouwen, geen borstvoeding kunnen geven. Hoogstens kunnen zij een flesje (met afgekolfde melk) aan hun kind geven.
#

Het Europese Hof van Justitie heeft evenwel recent in een Spaanse zaak geoordeeld dat het borstvoedingsverlof tot doel heeft om voor een pasgeboren kind te zorgen en om de combinatie van werk en privéleven eenvoudiger te maken. Beide argumenten gelden ook voor vaders en dus mag er volgens het Europees Hof geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen. Heeft de vrouw volgens de wetgeving recht op borstvoedingsverlof, dan moet dat ook voor de man gelden.

Goedkeuring van werkgever

In België bestaat er evenwel geen recht op ‘borstvoedingsverlof’. Behalve in het geval dat een onderneming zou behoren tot een activiteitensector waar het borstvoedingsverlof geregeld is bij collectieve arbeidsovereenkomst (bv. de verzekeringssector), is het borstvoedingsverlof geen recht en zal in principe steeds de goedkeuring van de werkgever vereist zijn. Er bestaat geen enkele algemene wettelijke bepaling omtrent dit verlof, wat tot gevolg heeft dat een werkneemster dit kan vragen, maar de werkgever evenzeer de vrijheid heeft dit te weigeren.

Stemt de werkgever toch in, dan heeft de werkneemster gedurende dit verlof geen recht op loon of een uitkering van het ziekenfonds. Aangezien er in België in se geen wettelijk recht bestaat voor de moeder, is de problematiek van dit recht voor de vader evenmin aan de orde.

Het borstvoedingsverlof mag overigens niet verward worden met het zogenaamde ‘profylactisch verlof’, waarbij de arbeidsovereenkomst van een werkneemster tijdelijk geschorst wordt omdat het werk een gevaar inhoudt voor de gezondheid van haar zogende kind. In dit geval krijgt de werkneemster uitkeringen van haar ziekenfonds.

Recht op pauze

In België bestaat wel het wettelijk recht op ‘borstvoedingspauzes’. De werkneemster die borstvoeding geeft zal, afhankelijk van haar arbeidsduur, recht hebben op één of twee keer een halfuur pauze per dag om borstvoeding te geven of melk af te kolven en dit tot maximum 9 maanden na de geboorte van haar kind. Als we de rechtspraak van het Hof van Justitie hierop strikt zouden toepassen, zou de vader het recht op deze pauzes ook kunnen inroepen, al zal het in de praktijk nog niet zo’n vaart gaan. Bovendien heeft ook België haar wetgeving (nog) niet in deze zin aangepast.

Tot slot bestaat nog het ‘ouderschapsverlof’, dit is het recht om ofwel gedurende 3 maanden voltijds van het werk afwezig te blijven ofwel gedurende 6 maanden halftijds te werken ofwel gedurende 15 maanden 4/5de te gaan werken om voor je kind te zorgen. In België geldt dit recht al, zowel voor de vader als de moeder.

In samenwerking met Securex 13 mei 2011
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook