Ouderschap
Vorige

1 van 89

Volgende
Volgend artikel:

België in top 10 beste landen om te werken

Ben ik als vader beschermd tegen ontslag?

Vader beschermd tegen ontslag
Ontslagen worden na de geboorte van je kleine. Een nachtmerrie. Gelukkig zijn vaders en meeouders die geboorteverlof opnemen beschermd tegen ontslag.

Als vader of mee-ouder heb je na de geboorte van je kind recht op 20 dagen klein verlet. Dit klein verlet wordt geboorteverlof (vroeger 'vaderschapsverlof') genoemd. Deze 20 dagen mogen opgenomen worden binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.

Vaders of mee-ouders die gebruik maken van hun geboorteverlof zijn beschermd tegen ontslag. “Werkgevers mogen niet ontslaan omwille van de opname van het geboorteverlof”, vertelt Jan Vanthournout, legal manager bij SD Worx. “Een kersverse vader kan nog wel ontslagen worden, maar dan zal de werkgever moeten bewijzen dat dit ontslag niets te maken heeft met de opname van het geboorteverlof.”

Lees ook: Hoelang duurt het geboorteverlof?

Meer dan 3 maanden loon

De ontslagbescherming duurt 3 maanden en geldt vanaf het moment dat de werknemer zijn geboorteverlof schriftelijk bekend maakt aan de werkgever. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst dus niet eenzijdig verbreken wanneer een werknemer zijn geboorteverlof aanvraagt.

Als de werkgever geen geldige reden kan voorleggen, of indien blijkt dat het ontslag wel degelijk verband houdt met het geboorteverlof, moet er bovenop de normale verbrekingsvergoeding een forfaitaire vergoeding worden betaald die gelijk is aan 3 maanden brutoloon.

CHECK: Het ontslag volgens de letter van de wet

Ook voor omzetting moederschapsrust in vaderschapsverlof

Als een moeder bij de bevalling overlijdt of moet worden gehospitaliseerd, dan kan de vader of co-ouder van het kindje onder bepaalde omstandigheden de moederschapsrust van zijn partner omzetten in vaderschapsverlof. Werknemers die van deze mogelijkheid gebruikmaken, zijn beschermd tegen ontslag.

Deze regeling is afgestemd op de ontslagbescherming van een zwangere werkneemster:

  • De beschermingsperiode eindigt pas 1 maand na afloop van het vaderschapsverlof.
  • De forfaitaire beschermingsvergoeding bedraagt 6 maanden brutoloon, bovenop een eventuele verbrekingsvergoeding.
Extra: Hoelang duurt mijn moederschapsverlof?

(lm) - Bron: RIZIV

2 januari 2023
Anderen bekeken ook