Ouderschap
Vorige

1 van 104

Volgende

Wat is preventief (borstvoedings)verlof?

Vrouw profylactisch verlof
Een zwangere vrouw wiens werk te gevaarlijk is voor haar gezondheid of voor die van haar ongeboren kind, heeft recht op preventief (of profylactisch) verlof.

Ze krijgt dan een uitkering van het ziekenfonds. Voorwaarde is wel dat een dokter in een attest officieel bevestigd heeft dat het werk te gevaarlijk is voor haar gezondheid of die van het kind.

Voor de hoogte van de uitkering moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een volledige en een gedeeltelijke werkverwijdering.

Volledige werkverwijdering

Een volledige werkverwijdering betekent dat je helemaal geen arbeid meer verricht.

Dan ontvang je als zwangere werkneemster een uitkering die 78,237% van je gemiddeld begrensd dagloon bedraagt. Je krijgt die uitkering vanaf de eerste dag van de werkverwijdering tot de zesde week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Als je meer dan één kind verwacht, ontvang je die vergoeding tot de achtste week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf de zesde/achtste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum begint dan de periode van moederschapsrust.

Ben je ook nog volledig van het werk verwijderd na de periode van moederschapsrust, dan ontvang je een uitkering van 60% van het gemiddeld begrensd dagloon.

Extra: Hoelang duurt mijn moederschapsverlof?

Gedeeltelijke werkverwijdering

Dat betekent dat:

  • je een aangepaste activiteit met loonverlies uitoefent
  • of dat je meerdere activiteiten in loondienst uitoefent en slechts in één van die activiteiten moet stoppen met werken

Het loon van de aangepaste activiteit wordt wel op die uitkering in mindering gebracht volgens bepaalde inkomensschijven. De invloed op het bedrag van je uitkering stijgt naarmate je een hoger beroepsinkomen hebt.

Werkverwijdering als gevolg van zwangerschap 

- Zwangere werkneemsters krijgen dan een daguitkering gelijk aan 78,237% van hun gederfd begrensd loon.

- Deze regels gelden sinds 1 januari 2010.

Werkverwijdering als gevolg van borstvoeding 

- Dan ontvangt de zwangere werkneemster een uitkering van 60% van het gederfd begrensd loon. 

Bij een gedeeltelijke werkverwijdering geldt het recht op vergoeding wel enkel voor de periode tussen het begin van de zwangerschap en het begin van de 6 weken (bij meerling 8 weken) die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van de bevalling.

Ontdek: Wat is een borstvoedingspauze?

Voorbeeld

Een werkneemster mag vanaf de derde maand van de zwangerschap totaal niet meer werken wegens een te groot risico voor haar gezondheid en/of die van het ongeboren kind. Zij kan nog niet op moederschapsrust. Dit kan pas ten vroegste 6 weken (voor een eenling) voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. In dit geval moet ze zelfs verplicht op prenatale rust.

De werkneemster moet dus profylactisch verlof wegens zwangerschap nemen (indien er geen ander werk mogelijk is). De vergoeding voor een volledige werkverwijdering is 78,237% van een begrensd loon, beperkt tot het maximale dagbedrag.

Vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum zal de werkneemster verplicht zwangerschapsrust moeten opnemen. Zij ontvangt dan de normale uitkering van moederschapsrust. Deze uitkering geniet zij tot negen weken na de werkelijke bevalling (verplichte postnatale rust).

Nadien moet zij terug aan de slag. Maar wanneer zij borstvoeding geeft en de dokter oordeelt dat er (nog steeds) een risico is, dan zal zij de risicovolle activiteit opnieuw moeten staken. Dit is profylactisch verlof wegens borstvoeding, een van de varianten van borstvoedingsverlof (in dit geval verplicht). De uitkering voor een volledige werkverwijdering bedraagt 60% van een begrensd loon, eveneens beperkt tot het maximale dagbedrag.

Lees ook: Heb ik als man recht op borstvoedingsverlof?

(mr) – Met medewerking van SD Worx 

17 november 2011
Aanbevolen jobs

Wat is preventief (borstvoedings)verlof?

Vrouw profylactisch verlof
Een zwangere vrouw wiens werk te gevaarlijk is voor haar gezondheid of voor die van haar ongeboren kind, heeft recht op preventief (of profylactisch) verlof.

Ze krijgt dan een uitkering van het ziekenfonds. Voorwaarde is wel dat een dokter in een attest officieel bevestigd heeft dat het werk te gevaarlijk is voor haar gezondheid of die van het kind.

Voor de hoogte van de uitkering moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een volledige en een gedeeltelijke werkverwijdering.

Volledige werkverwijdering

Een volledige werkverwijdering betekent dat je helemaal geen arbeid meer verricht.

Dan ontvang je als zwangere werkneemster een uitkering die 78,237% van je gemiddeld begrensd dagloon bedraagt. Je krijgt die uitkering vanaf de eerste dag van de werkverwijdering tot de zesde week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Als je meer dan één kind verwacht, ontvang je die vergoeding tot de achtste week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf de zesde/achtste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum begint dan de periode van moederschapsrust.

Ben je ook nog volledig van het werk verwijderd na de periode van moederschapsrust, dan ontvang je een uitkering van 60% van het gemiddeld begrensd dagloon.

Extra: Hoelang duurt mijn moederschapsverlof?

Gedeeltelijke werkverwijdering

Dat betekent dat:

  • je een aangepaste activiteit met loonverlies uitoefent
  • of dat je meerdere activiteiten in loondienst uitoefent en slechts in één van die activiteiten moet stoppen met werken

Het loon van de aangepaste activiteit wordt wel op die uitkering in mindering gebracht volgens bepaalde inkomensschijven. De invloed op het bedrag van je uitkering stijgt naarmate je een hoger beroepsinkomen hebt.

Werkverwijdering als gevolg van zwangerschap 

- Zwangere werkneemsters krijgen dan een daguitkering gelijk aan 78,237% van hun gederfd begrensd loon.

- Deze regels gelden sinds 1 januari 2010.

Werkverwijdering als gevolg van borstvoeding 

- Dan ontvangt de zwangere werkneemster een uitkering van 60% van het gederfd begrensd loon. 

Bij een gedeeltelijke werkverwijdering geldt het recht op vergoeding wel enkel voor de periode tussen het begin van de zwangerschap en het begin van de 6 weken (bij meerling 8 weken) die voorafgaan aan de vermoedelijke datum van de bevalling.

Ontdek: Wat is een borstvoedingspauze?

Voorbeeld

Een werkneemster mag vanaf de derde maand van de zwangerschap totaal niet meer werken wegens een te groot risico voor haar gezondheid en/of die van het ongeboren kind. Zij kan nog niet op moederschapsrust. Dit kan pas ten vroegste 6 weken (voor een eenling) voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. In dit geval moet ze zelfs verplicht op prenatale rust.

De werkneemster moet dus profylactisch verlof wegens zwangerschap nemen (indien er geen ander werk mogelijk is). De vergoeding voor een volledige werkverwijdering is 78,237% van een begrensd loon, beperkt tot het maximale dagbedrag.

Vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum zal de werkneemster verplicht zwangerschapsrust moeten opnemen. Zij ontvangt dan de normale uitkering van moederschapsrust. Deze uitkering geniet zij tot negen weken na de werkelijke bevalling (verplichte postnatale rust).

Nadien moet zij terug aan de slag. Maar wanneer zij borstvoeding geeft en de dokter oordeelt dat er (nog steeds) een risico is, dan zal zij de risicovolle activiteit opnieuw moeten staken. Dit is profylactisch verlof wegens borstvoeding, een van de varianten van borstvoedingsverlof (in dit geval verplicht). De uitkering voor een volledige werkverwijdering bedraagt 60% van een begrensd loon, eveneens beperkt tot het maximale dagbedrag.

Lees ook: Heb ik als man recht op borstvoedingsverlof?

(mr) – Met medewerking van SD Worx 

17 november 2011
Aanbevolen jobs