Collega's
Vorige

1 van 453

Volgende

Een relatie op het werk: de do’s en don’ts

Hoe zit het met liefde op het werk? 5 procent van de werknemers geeft aan voor promotie alles te willen doen. Maar mogen tortelduifjes elkaar op het werk wel kussen (of meer), of moeten ze zich low profile houden?
#

44 procent van de werknemers is het met elkaar eens: daten met een collega moet kunnen. 19 procent geeft aan het niet erg te vinden als collega's met elkaar daten, op voorwaarde dat de één geen manager is van de ander. Dat blijkt uit een online-onderzoek van uitzendbureau Unique bij 505 Nederlandse respondenten.

"Jaarlijks stellen we Nederlandse werknemers in de aanloop naar Valentijnsdag dezelfde vraag. In vergelijking met vorig jaar is er weinig veranderd in de manier waarop werknemers tegen liefde op de werkvloer aankijken. Voor de een is in de liefde alles geoorloofd, en voor de ander absoluut niet," verklaart Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique.

Don’ts

  • Voor een promotie alles doen wat de baas je vraagt.
  • 2 tortelduifjes sluiten zich 3 uur op in een vergaderzaal.
  • Van bil gaan naast de kopieermachine.
  • Kussen op de werkvloer.

Do’s

  • ’s Morgens samen aankomen op het werk.
  • Slowen op het bedrijfsfeest.
  • Over de middag samen gaan lunchen.

Kunnen relaties op de werkvloer verboden worden?

"Dat gaat een stap te ver", aldus Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff. "Een werknemer heeft immers recht op de bescherming van zijn privéleven, ook op de werkvloer. In een arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een verbod opleggen op het aanknopen van een relatie met een collega is strijdig met dit recht op eerbiediging van het privéleven. Een bedrijf die een werknemer alleen daarom ontslaat, riskeert dan ook misbruik van ontslagrecht op zijn dak te krijgen."

Maar … niet alles mag!

Tortelduifjes mogen zich dan ook weer niet alles permitteren, het mag niet tot storingen op de werkvloer leiden. "Werknemers moeten hun arbeidsovereenkomst ter goeder trouw uitvoeren. Wanneer een werknemer zich ongepast gedraagt en dit gedrag aanhoudt na een formele ingebrekestelling, kan een werkgever wel degelijk sancties nemen. Dit kan zelfs gaan tot ontslag om dringende reden. Want in principe is er tijdens het werk geen tijd voor andere dingen. Wat wel kan, is 's middags samen gaan lunchen bijvoorbeeld. Dan is het net zoals een vriendschap op de werkvloer en dat is geen probleem", zegt Kris De Schutter.

Wat als het te ver gaat?

Kunnen tortelduifjes die op eenzelfde afdeling werken uit elkaar gehaald worden, zodat ze zich opnieuw op het werk kunnen concentreren in plaats van op elkaar? "Opnieuw is waakzaamheid geboden. De overplaatsing van die werknemer mag geen wijziging van zijn loon, functie of werkrooster tot gevolg hebben. Deze elementen worden immers als essentiële arbeidsvoorwaarden beschouwd die de werkgever doorgaans niet mag wijzigen zonder de instemming van de werknemer."

Is een relatie met de baas een probleem?

Bij een relatie tussen een baas en een ondergeschikte ligt het anders. 8 procent van de werknemers wil daten met een manager, blijkt uit het onderzoek van uitzendbureau Unique. Zij gaven aan: voor promotie doe ik alles! Toch is een liefdesrelatie met een collega voor een derde van de werknemers wel taboe. Voor hen geldt dat zij nog liever ontslag nemen, dan met een collega te daten.

"Een relatie tussen een leidinggevende en een van zijn of haar ondergeschikten leidt sowieso tot conflicten. Vanuit hr-perspectief is dit geen goed idee. Heel wat werknemers hebben er geen probleem mee blijkt uit de studie van Unique, maar zo’n relatie leidt altijd tot insinuaties, het koppel heeft altijd de schijn tegen."

"Bestaat er een 'code of conduct' die dit regelt, dan zal deze onverkort gelden. Bestaat die niet, dan nog gelden algemene richtlijnen. De werkgever moet er in dat geval over waken dat evaluaties, bonustoekenningen en promoties niet alleen effectief objectief verlopen, maar ook bij collega's als objectief gepercipieerd worden. Een evaluatie enkel door de overste-partner is uit den boze", besluit Kris De Schutter.

(mr) – Bron: Managersonline.nl 

19 april 2017
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook