Privacy
Vorige

1 van 62

Volgende
Volgend artikel:

Wat mag jij doen met je gsm/laptop van het werk?

Dit mag je baas eisen van jouw privégewoontes

Iedere werknemer heeft recht op eerbiediging van zijn of haar privacy. Ook op de werkvloer. Toch vervagen stilaan de grenzen tussen ons professioneel en persoonlijk leven. Mag je baas zich zomaar bemoeien met je privéleven?

Privacy op de werkvloer

Privacy is een grondrecht. Het feit dat je als werknemer een arbeidsovereenkomst afsluit, impliceert echter dat je je verbindt activiteiten uit te voeren in naam en voor rekening van je werkgever. En dat je instemt met een aantal beperkingen op de uitoefening van je basisrecht op privacy.

In uitzonderlijke gevallen is het dus mogelijk dat het recht op privacy moet wijken in het belang van je werkgever. Wat niet betekent dat je baas zich zomaar overal mee mag bemoeien. Zo moeten volgende drie hoekstenen gerespecteerd worden:

  1. Doeltreffendheid: de inbreuk bereikt het beoogde doel;
  2. Proportionaliteit: de mate van de inbreuk staat in verhouding tot het beoogde doel;
  3. Transparantie: de werkgever moet inbreuken omstandig meedelen aan de werknemers.

Bestaan er minder ingrijpende manieren om tot hetzelfde doel te komen? Dan moeten deze manieren gebruikt worden. Tenminste, als je werkgever risico’s met betrekking tot privacy wil vermijden.

Wat mag je werkgever dan wel over jou weten?

Werkgevers moeten altijd streven naar oplossingen die het recht op de privacy niet schenden. Maar uiteraard heeft ook je baas rechten.

Je werkgever mag jou onder andere instructies geven en je prestaties controleren. Verder kan hij ook een controlearts langs sturen wanneer je in ziekteverlof bent. Privémailverkeer op het werk mag hij verbieden, maar dat geeft hem niet het recht je mailbox te raadplegen.

Zelfs als je werkgever je ervan verdenkt iets mispeuterd te hebben, mag hij niet zomaar controles uitvoeren om bewijsmateriaal te verzamelen. In de praktijk blijkt dus nog altijd dat de wetgeving rond privacy en arbeidsrelaties niet zo heel duidelijk is.

Gezondheidstoezicht op werknemers

Ben je een fervent sporter? Of eerder een Netflix & chiller? Wat je in je vrije tijd doet is jouw zaak, want dat gaat niemand wat aan. Zelfs je werkgever niet.

Toch is welzijn op het werk een brandend actueel thema. Het is dan ook aangewezen voldoende aandacht aan je fysieke en mentale gezondheid te besteden. Hoewel een gezonde leefstijl doorgaans beschouwd wordt als een individuele keuze, oefent ook de omgeving een grote invloed uit op die keuzes.

We spenderen heel wat uren op de werkvloer. Die werkomgeving heeft dus een grote impact op de (on)gezonde keuze die we maken. Je werkgever kan hierin een sleutelrol spelen, door werknemers te stimuleren gezonder te gaan leven. Bijvoorbeeld door het aanbieden van fruit op het werk, acties in het kader van burn-out preventie, yogalessen en sportlessen... Je bent natuurlijk niet verplicht hieraan deel te nemen, al is het wel het overwegen waard.

(mr)

26 maart 2020
Anderen bekeken ook