Zieke werknemer verliest recht op betaald verlof niet

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dinsdag dat een werknemer zijn recht op betaald verlof niet mag verliezen als hij wegens ziekte de verlofdagen niet heeft kunnen opnemen binnen de wettelijke periode.

Het Hof antwoordde op prejudiciële vragen van het Landesarbeitsgericht in Düsseldorf en het Britse House of Lords. Ze kregen te maken met klachten van werknemers van wie het betaald verlof was vervallen omdat ze door ziekte de verlofdagen niet hadden kunnen opnemen tegen het einde van het jaar of binnen de wettelijke termijn voor de overdracht van het verlof naar het volgende jaar.

Recht op verlof

Volgens het Hof verzet het Europese recht zich niet tegen nationale wetten die beperkingen opleggen aan het recht op betaald verlof, maar werknemers moeten wel effectief de mogelijkheid hebben gehad om hun verlofdagen op te nemen. Dat is volgens de Europese rechters niet het geval wanneer werknemers tot het jaareinde of tot de termijn voor de overdracht van het verlof in ziekteverlof zijn.

(21/01/2009)

Meer info over Ziekte

21/01/2009