Werkbeeld

De klokkendokter

Klokkendokter Bernard Meier

In zijn atelier in Kapellen herstelt en restaureert klokkendokter Bernard Meier zowel eenvoudige pendules en regulateurs als staande horloges met ‘kalendercomplicatie’ en muziekwerk. Voor die restauratie gebruikt hij authentieke technieken uit de Nederlandse traditie.

Na zijn opleiding aan de vakschool voor goud- en zilverambachten en horlogemakerij in het Nederlandse Schoonhoven repareerde Meier in zijn lange carrière als klokkendokter duizenden klokken van openbare gebouwen, musea of particulieren.

Zo restaureerde hij het gotisch uurwerkmechanisme van de Antwerpse Sint-Jacobskerk uit de vijftiende eeuw, de astronomische skeletpendule van het kasteel van Bornem en 21 achttiende-eeuwse staande klokken uit het museum Vleeshuis in Antwerpen.

De klokkendokter herstelt geen zakhorloges of polshorloges, maar wel alle oude en antieke klokken met kenmerkende slinger.

(mo) - Foto’s: Bart Dewaele

Meer info over Werkplek

17/02/2012