Wereldwijd bijna 75 miljoen jongeren zonder werk

Sinds het begin van de crisis kwamen er wereldwijd meer dan vier miljoen werkloze jongeren bij, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over jongeren en werk. Terwijl wereldwijd 12,7 procent van de jongeren zonder werk zit, geldt dat in de Europese Unie en de ontwikkelde economieën zelfs voor 18 procent van de jongeren

29 mei 2012

Delen

Het aantal NEET-jongeren (not in education, employment or training) in de Europese Unie steeg van 10,9 procent voor de crisis tot 12,8 procent vandaag.

Hoewel de wereldwijde jongerenwerkloosheid jarenlang daalde, is ze sinds 2007 opnieuw aan een opmars bezig. In 2011 bedroeg de werkloosheid onder jongeren gemiddeld 12,6 procent, in 2012 zal ze wellicht afklokken op 12,7 procent. Daarmee ligt de werkloosheid nog steeds een vol procent boven het niveau van 2007. In absolute cijfers kwamen er op vijf jaar tijd meer dan vier miljoen werkloze jongeren bij.

NEET-jongeren

Volgens het rapport van de IAO is er nauwelijks beterschap op komst voor jongeren wereldwijd. Al zeker tot 2016 zou de jongerenwerkloosheid niet gaan dalen. De IAO waarschuwt niet alleen voor de directe negatieve gevolgen van de hoge jeugdwerkloosheid op economie en samenleving, maar ook voor het gevaar dat deze jongeren zelf lopen. Ze dreigen het in de toekomst nog veel moeilijker te krijgen in hun zoektocht naar werk, aangezien ze hun vaardigheden verliezen tijdens al te lange periodes van werkloosheid en ondertussen ook nauwelijks ervaring opdoen. De IAO vreest voor een verloren generatie.

Vooral het stijgend aantal ‘NEET’-jongeren baart zorgen. In de meeste landen behoort minstens één op de tien jongeren tot deze groep van jongeren die noch een opleiding volgen noch aan het werk zijn (not in education, employment or training). Het aantal NEET-jongeren in de Europese Unie steeg van 10,9 procent voor de crisis tot 12,8 procent vandaag.

Youth unemployment in Europe

Vlaanderen doet het beter

In Vlaanderen is de situatie vooralsnog minder prangend. Volgens een studie van de VDAB uit 2010 behoort 6 procent van de jongeren in Vlaanderen tot de NEET-groep. Minder dan de helft dus van het Europese gemiddelde, en ook een pak minder dan in Wallonië (14,5 procent) en Brussel (16 procent).

VDAB-topman Fons Leroy ziet een verklaring voor die cijfers in het Vlaamse onderwijssysteem. ‘We kampen in Vlaanderen met een vrij hardnekkig probleem van ongekwalificeerde uitstroom, maar als je die ongekwalificeerde uitstroom en het gemiddelde onderwijsniveau van onze schoolverlaters vergelijkt met het buitenland, dan zie je dat we veel minder ongekwalificeerde jongeren hebben én dat onze schoolverlaters gemiddeld ook veel hoger gekwalificeerd zijn.’

Bovendien lijkt het Vlaamse activeringsbeleid vruchten af te werpen. ‘Werkzoekende jongeren krijgen aangepaste begeleiding vanaf dag één’, verklaart Leroy. ‘Jongeren die hoog genoteerd staan in de hitparade van de arbeidsmarkt, krijgen onmiddellijk vacatures toegezonden. Wie minder hoog staat, kan rekenen op persoonlijke begeleiding en wordt eventueel geheroriënteerd richting jobs met meer perspectieven.’

Garantie op werk

Om de toenemende jongerenwerkloosheid in Europa te bestrijden zijn er dringend maatregelen nodig, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie. De IAO herhaalt haar pleidooi voor een hernieuwd groei- en werkgelegenheidsbeleid. Technisch en beroepsonderwijs moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt en ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Verder vraagt de IAO bijkomende aandacht voor de kwaliteit van het werk, de sociale bescherming van jongeren en een goede samenwerking tussen overheden en sociale partners.

De Europese Socialistische Partij (PES) ging vorige week van start met haar campagne voor een zogenaamde ‘jeugdgarantie’. Die moet ervoor zorgen dat jonge mensen in heel Europa binnen de vier maanden na afstuderen ofwel een job, ofwel een aanvullende opleiding of betaalde stage krijgen aangeboden.

10 miljard euro

‘Bijna één op de vier Europese jongeren heeft geen job. In Spanje en Griekenland is meer dan de helft van de jongeren werkloos. Met onze campagne willen we de alarmerende jongerenwerkloosheid hoger op de agenda plaatsen’, zegt europarlementariër Saïd El Khadraoui.

Middelen daarvoor denken de socialisten te vinden bij de Europese structuurfondsen. Volgens de PES zou tien miljard euro uit de EU-structuurfondsen twee miljoen jongeren uit de werkloosheid kunnen helpen tegen 2014. ‘Die Europese fondsen bestaan nu al, het komt er op aan om de middelen te herschikken en te focussen op wat vandaag echt belangrijk is’, aldus El Khadraoui.

De Europese socialisten schatten de kost van de massale jongerenwerkloosheid in Europa op zo’n 100 miljard dollar per jaar.

(mo) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.