Weer meer starters in West-Vlaanderen

Vorig jaar waren er in België 80.000 starters, een stijging van 4,7 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse ‘Startersatlas’ van Unizo, Graydon en UCM. Wat Vlaanderen betreft, springt West-Vlaanderen er uit, met een stijging van 12 procent. Toch moeten er enkele kanttekeningen worden gemaakt.

19 mei 2015

Delen

“Een starter of pre-starter heeft een omgeving nodig die hem stimuleert.” (Joost Verbeest, verantwoordelijke Startersservice Unizo West-Vlaanderen)

Met ruim 80.000 waren ze vorig jaar in ons land, mensen die een eigen zaak startten. 81.107 om precies te zijn. Het is voor het eerst sinds 2011 dat die kaap nog eens overschreden wordt. De cijfers komen uit de ‘Startersatlas’ die Unizo, Graydon en UCM elk jaar publiceren.

De stijging van 4,7 procent ten opzichte van vorig jaar zou erop kunnen wijzen dat de economie zich verder aan het herstellen is, en dat er een groeiend vertrouwen is in het ondernemersklimaat. “Dat is deels waar, maar ik wil toch wat kanttekeningen plaatsen”, zegt Joost Verbeest, verantwoordelijke van de Startersservice Unizo West-Vlaanderen.

“In Wallonië zien we bijvoorbeeld een lichte daling van het aantal starters. Bovendien laat ook het eerste kwartaal van dit jaar een zekere daling zien. Allicht zal 2015 een status-quo brengen van het aantal starters. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat België in Europa qua starters nog altijd achter het peloton rijdt. Niet dat het de Belgen ontbreekt aan lef of motivatie, maar we zijn misschien iets te nuchtere werkers die nieuwe ideeën pas adopteren als ze al wat meer ingeburgerd zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld ook op het vlak van e-commerce, waar we een achterstand moeten goedmaken op landen als Nederland en Duitsland. Die terughoudendheid zit blijkbaar in onze genen.”

West-Vlaanderen klimt uit het dal

Als we wat dieper op de cijfers ingaan, blijkt het aantal starters in Vlaanderen met 7,6 procent gestegen te zijn. Ook in Brussel waren er meer startende ondernemers dan in 2013, maar de groei is daar minder uitgesproken. En zoals gezegd zien we in Wallonië een lichte daling met 0,2 procent. Gemiddeld starten in Vlaanderen 6,4 ondernemers per 1.000 inwoners. 37 procent doet dat in de dienstensector. De tweede grootste sector bestaat uit de vrije beroepen, met een aandeel van 15,8 procent, gevolgd door de bouwsector met 10,5 procent van de starters.

Met net geen 13.000 starters (16 procent van het landelijk totaal) doet Antwerpen het met voorsprong het beste van alle provincies, gevolgd door het Brusselse Gewest (13,8 procent) en Oost-Vlaanderen (12 procent).

Wat Vlaanderen betreft, is de stijging van het aantal starters het grootst in West-Vlaanderen: +12 procent ten opzichte van 2013. Maar die provincie had dan ook iets goed te maken. “2012 en 2013 waren mindere jaren, met een daling van het aantal starters”, weet Joost Verbeest. “Opnieuw heeft dat met die eigenheid te maken. De terughoudendheid waarover ik sprak om toch de sprong te wagen, is hier blijkbaar nog meer uitgesproken. Als startersbegeleider geloof ik heel sterk in collegialiteit tussen ondernemers. Daarom geef ik (pre-)starters altijd de raad om hun oor te luisteren te leggen bij collega’s uit andere provincies, en bijna altijd zijn ze daarna supergemotiveerd. Een mens heeft nu eenmaal een omgeving nodig die hem stimuleert en als je het ondernemerschap niet van thuis uit hebt meegekregen, zijn dat klankbord en dat extra duwtje in de rug broodnodig.”

Hoge overlevingskansen

Uit de ‘Startersatlas 2015’ valt trouwens nog heel wat interessante informatie te halen. Zo blijft de bvba de belangrijkste vennootschapsvorm; 18,4 procent van de starters kiest hiervoor – evenveel als in 2013. 69,1 procent van de starters is na vijf jaar nog altijd actief; een hoge overlevingsgraad die vooral bij de vrije beroepen te zien is. Ook de industrie scoort goed. In de horeca overleeft echter maar de helft van de starters die eerste cruciale vijf jaren. Ten slotte neemt zowat een tiende van de startende ondernemers binnen het eerste jaar personeel in dienst. Van de ondernemingen die vijf jaar geleden werden opgericht en nog actief zijn, stelt ruim 18 procent personeel te werk. Joost Verbeest: “Net als de absolute starterscijfers zijn dit belangrijke indicatoren. Wat de ‘overlevingsgraad’ na vijf jaar betreft, scoort West-Vlaanderen met 72,5 procent zelfs nog iets beter dan het landelijk gemiddelde. Aanwervingen zijn de motor van onze economie, vandaar dat dit cijfer van 18 procent zo belangrijk is.”

Joost heeft ten slotte nog een boodschap voor West-Vlamingen die de stap naar het ondernemerschap willen zetten maar nog met vragen en twijfels zitten. “Je kan je niet genoeg voorbereiden. Zorg bijvoorbeeld dat je met voldoende werkkapitaal kan beginnen om de eerste maanden te overbruggen en te kunnen investeren, ook in die eerste medewerker. Het komt er nu eenmaal op aan om dat eerste jaar door de branding te geraken, om daarna de wind in de zeilen te krijgen. Ik durf stellen dat we in West-Vlaanderen vanuit verschillende organisaties de mooiste startersbegeleidingsprogramma’s hebben van alle provincies, onder meer dankzij de actieve steun van de provincie. Wie in West-Vlaanderen een ondernemersidee heeft en daar iets moois van wil maken, heeft geen excuus: hij vindt zeker een weg.”

(jd) – Meer info: www.unizo.be

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.