Wat is het minimumloon voor een jobstudent?

minimum loon jobstudent

Hoeveel je als jobstudent minimaal verdient, hangt af van de duur van je overeenkomst en van de sector waarin je werkt. Ook je leeftijd speelt een rol. Vaak zijn er bijzondere barema’s voor jeugdige werknemers en studenten.

Ben je voor minder dan één kalendermaand aangeworven, moet het barema bepaald door het paritair comité proportioneel toegepast worden. Wanneer er geen barema is, wordt het loon vrij door de partijen bepaald.

Als je voor meer dan een maand wordt aangeworven, geldt het barema en het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) van de sector. Als er voor jouw sector geen GMMI bestaat, moet men het sectoraal barema en het algemeen GMMI, vastgesteld door CAO n° 43 (voor studenten vanaf 21 jaar) of CAO n° 50 (voor studenten jonger dan 21 jaar), toepassen. In het geval dat er zelfs geen sectoraal barema voorzien is, dient men het algemeen GMMI uit CAO n° 43 of CAO n° 50 te eerbiedigen.

Hoeveel is het algemeen gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI)?

Het algemeen gewaarborgd minimum maandinkomen bepaalt hoeveel iemand minimum moet verdienen in een voltijdse functie:

  • 22 jaar met minimum 1 jaar anciënniteit: 1.529 euro
  • 21,5 jaar met minimum 6 maanden anciënniteit: 1.511 euro
  • 21 jaar en meer: 1.472 euro
  • 20 jaar (94% van het loon van een jongere van 21 jaar): 1.384 euro
  • 19 jaar (88%): 1.296 euro
  • 18 jaar (82%): 1.207 euro
  • 17 jaar (76%): 1.119 euro
  • jonger dan 17 jaar (70%): 1031 euro

(Brutobedragen - gelden vanaf 1 februari 2012 - vastgelegd door CAO nr. 43 of CAO nr. 50 voor wie jonger is dan 21 jaar)

tabel minimumloon jobstudenten

in samenwerking met Securex

Meer info over Student , Studentenjob

06/09/2013