Verlies ik mijn vakantiedagen bij ontslag?

Als je van werkgever verandert, behoud je je wettelijke vakantie. Dat betekent dat je, voor zover je nog niet al je vakantie hebt opgenomen bij je vorige werkgever, recht hebt op het aantal resterende dagen vakantie. Extra toegekende dagen of ADV-dagen die je nog niet opgenomen had, ben je wel kwijt. Er kunnen natuurlijk ook extra vakantiedagen toegekend worden door je nieuwe werkgever, volgens de sectorafspraken en het arbeidsreglement.

Bij je vertrek krijg je vakantieattesten van je werkgever. Deze bevatten een overzicht van de periode waarin je bij die werkgever gewerkt hebt, waaruit je volgende werkgever kan afleiden op hoeveel vakantiedagen je recht hebt. De vakantieattesten vermelden ook hoeveel vakantiedagen je al opgenomen hebt in het jaar waarin je vertrekt en het brutobedrag van het vertrekvakantiegeld.

Je moet deze vakantieattesten aan je nieuwe werkgever overmaken, uiterlijk op het ogenblik dat je je vakantie opneemt. Aan de hand hiervan zal hij immers je recht op vakantie of vakantiegeld en de omvang kunnen bepalen.

Meer info over Jaarlijkse vakantie , Ontslag nemen , Ontslagen worden

09/09/2008