Stad Roeselare zoekt inspirerende leidinggevenden

De relatief nieuwe Roeselaarse stadssecretaris Geert Sintobin werkt met zijn hele team stadsmedewerkers aan een nieuwe organisatiestructuur. Die moet de administratie nog meer stroomlijnen, en daar horen ook een pak nieuwe vacatures voor topfuncties bij.

11 februari 2015

Delen

“De leidinggevenden die we aanwerven, zullen mee de nieuwe organisatie vorm kunnen geven.” (Geert Sintobin, stads- en OCMW-secretaris Roeselare)

Geert Sintobin is sinds 1 oktober vorig jaar aan de slag als stads- en OCMW-secretaris in Roeselare; daarvoor vulde hij zeven jaar ‘alleen’ de functie van OCMW-secretaris in. Eerder was hij ook secretaris bij het Oostendse OCMW. Hij is dus iemand die het klappen van de zweep kent en weet wat human resources in een overheidscontext inhouden.

"Veel lokale besturen, ook hier, passen al moderne hr-inzichten toe. Maar meer dan in de private sector is een overheidscontext veel meer gereglementeerd”, zegt Geert Sintobin. “Volgens mij zelfs ‘overgereglementeerd’ en dat geldt zeker ook voor het personeelsbeleid. Maar dat mag je er niet van weerhouden om stappen vooruit te zetten."

Zo heeft de stad Roeselare de beslissing genomen om een nieuwe organisatiestructuur uit te bouwen. "Die moet onze ambitie om een ‘smart city’ te worden, mee mogelijk maken. Wij willen een flexibele, innovatieve en dynamische overheidsorganisatie zijn, die samen met de burgers de stad bestuurt."

De nieuwe organisatie moet ‘platter’ zijn dan de bestaande departementenstructuur. De ‘blokken’ worden nu beperkt tot drie directies: Mens, Ondersteuning en Ruimte.

Innovatie van de workflow

Ondanks de budgettaire uitdagingen waar elk lokaal bestuur tegenwoordig mee kampt, kiest Roeselare ervoor om de komende maanden aan te werven in functie van de nieuwe organisatiestructuur.

Geert Sintobin: "Anderhalf jaar geleden zijn twee directeurs vertrokken. Die werden niet vervangen, in afwachting van de nieuwe richting die we willen uitgaan. Daardoor hebben we nu de mooie kans om met de aan te werven directeurs Mens, Ondersteuning en Ruimte het organogram her op te bouwen en in te vullen. Zij zullen dus mee de nieuwe organisatie vorm kunnen geven, wat mij een mooie rekruteringstroef lijkt."

Daarnaast schrijft de stad Roeselare ook vacatures uit voor een strategisch coördinator en een programmamanager 3.0. “Samen met de nieuwe directies zal een strategische cel, die uit een vijftal mensen zal bestaan en onder leiding staat van een strategisch coördinator, de verschillende projecten – waaronder een nieuw dienstverleningsconcept – uitwerken en opvolgen”, zegt Geert Sintobin. “Die cel moet uiteraard over de verschillende diensten heen actief zijn. De programmamanager 3.0 daarbinnen zal zich vooral bezighouden met enkele belangrijke stappen die we nog moeten zetten op het vlak van innovatie, de digitalisering van onze workflows en het ‘leaner’ maken van werkprocessen."

Klantgericht en efficiënt

Maar het stadsbestuur beseft dat een nieuwe structuur eigenlijk het gemakkelijkste luik van de transformatie is. In een volgende fase moet ook de cultuur zich aanpassen. "Daar liggen inderdaad de grootste uitdagingen: het idee van de 'stad als klantgerichte onderneming'", zegt Geert Sintobin. "Uiteraard willen wij ons niet helemaal modelleren naar de privésector, omdat de lokale overheid nu eenmaal andere doelstellingen heeft. Maar efficiëntie en klantvriendelijkheid hebben een belangrijke plaats in de beide contexten. En op die vlakken kunnen we zeker nog een weg afleggen. Tot nu toe hebben we dit hele proces vrij 'topdown' aangepakt, maar onlangs zijn we gestart met infosessies waarin we de plannen uitleggen aan de medewerkers en hen daarop laten reageren. In een volgende fase gaan we nog veel meer de mensen op de vloer raadplegen en motiveren om zelf ideeën te lanceren."

Tegen de zomer moet de nieuwe organisatiestructuur, met het nieuwe managementteam, een feit zijn en naar het einde van het jaar toe zou die al de eerste 'quick wins' moeten hebben opgeleverd, duidelijk merkbaar voor de Roeselarenaren.

Verandering van tijdperk

Als je het stedelijk onderwijs, brandweer- en politiediensten en medewerkers uit verzelfstandigde entiteiten buiten beschouwing laat, telt de stad Roeselare een 600-tal medewerkers in haar administratie. Daar zijn de kernmedewerkers van de sociale dienst van het OCMW bij gerekend, omdat Roeselare volop kiest voor een geïntegreerd lokaal bestuur. Daarmee loopt het voor op een grote uitdaging voor alle gemeenten de komende jaren. De Vlaamse regering kondigde immers aan dat de OCMW’s in 2019 in hun huidige vorm verdwijnen en hun dienstverlening in de gemeentelijke administratie wordt 'ingekanteld'.

Roeselare was blijkbaar visionair. "Dat is veel gezegd, want zo lijkt het alsof dit strak gepland was", zegt Geert Sintobin. "Maar het klopt dat de stad en het OCMW, als eerste Vlaamse centrumstad, bewust gekozen hebben voor een gemeenschappelijke secretaris. Samen hebben we ook een autonoom zorgbedrijf opgericht, dat zich sinds 1 januari bezighoudt met de strikte zorgvoorziening: woonzorgcentra, kinderopvang enzovoort. Wij vinden immers dat die dienstverlening minder thuishoort binnen een stadsorganisatie. Veel lokale besturen komen nu al bij ons langs om te zien hoe dit zelfstandig zorgbedrijf tot stand is gekomen, een proces dat we drie jaar geleden zijn gestart. Antwerpen deed het ons voor, maar wij zijn de eerste kleinere stad die dit heeft gerealiseerd."

Roeselare is dus al vergevorderd in de verregaande samenwerking tussen OCMW-diensten en de stadsadministratie. Zonder de druk van de verplichting en prangende deadlines verloopt zo’n proces veel relaxter. "Het is ook veel minder bedreigend voor de medewerkers en onze klanten", bevestigt Geert Sintobin. "We hebben vrij rustig kunnen werken aan het draagvlak hiervoor. Zo werken de sociale dienst van het OCMW en de dienst Welzijn van de stad nu al nauw samen, op een heel organische manier, los van de structuren en de plannen van de Vlaamse regering."

"Voor mij is het heel duidelijk: dit is geen tijdperk van verandering, het is een verandering van tijdperk," besluit Geert Sintobin. "Als ook lokale besturen niet innoveren, verliezen ze hun wendbaarheid en meerwaarde."

(jd) – Foto: (jd) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.