Stad Gent verandert selectieprocedures om iedereen evenveel kansen te geven

plaveier
“Plaveiers leggen nu een ‘video based’-test af.” (Stefan Vanbroeckhoven, directeur rekrutering & selectie Stad Gent)

Een paar jaar geleden merkte de rekruteringsdienst van Stad Gent op dat kandidaten uit minderheidsgroepen minder doorstroomden dan kandidaten uit meerderheidsgroepen. Dit is hoe ze daarop reageerde.

“Discriminatie? Allerminst”, zegt Stefan Vanbroeckhoven, directeur rekrutering & selectie bij Stad Gent. “Als overheidsorganisatie zijn we verplicht om iedereen gelijk te behandelen. Toch scoorden bepaalde groepen systematisch beter of slechter.”

Hij zat daar best verveeld mee, geeft Stefan Vanbroeckhoven toe. Om te weten te komen wat er misliep, zocht Stad Gent hulp bij professor Eva Derous van de UGent en werd een studie in de steigers gezet.

Etnische origine

Die studie nam zowel het geslacht, de leeftijd als de etnische afkomst van kandidaten onder de loep als mogelijke oorzaken. Uit de resultaten bleek dat leeftijd en geslacht relatief weinig invloed hadden. De etnische origine van kandidaten speelde wel een belangrijke rol.

“We merkten dat als kandidaten van andere origine uit het selectieproces verdwenen, dit meestal vrij snel gebeurde”, zegt Stefan Vanbroeckhoven uit. “Dat kon met de taal te maken hebben. Begrepen ze de vragen en de opdrachten wel voldoende die we hen gaven?”

Als reactie organiseerde Stad Gent infosessies in wijken waar de werkloosheid erg hoog ligt. Werknemers van de stad vertelden er aan de geïnteresseerden hoe hun job eruit zag en wat er van hen verwacht werd.

Aanwerven op attitude

“Voor functies zoals plaveier of bij de groendienst hebben we ons best gedaan om de selectieprocedure te verkorten, niet evident voor een overheid, maar het is ons gelukt”, vertelt Stefan Vanbroeckhoven. “In plaats van acht weken is de gemiddelde doorlooptijd nu drie weken.”

Stad Gent begon ook kandidaten aan te werven op basis van attitude en leervermogen, waarna ze een opleidingstraject voorgeschoteld krijgen dat hen de juiste technische bagage meegeeft.

“Het is onze manier om het arbeidsmarktpotentieel zo goed mogelijk te benutten”, zegt Stefan Vanbroeckhoven. “Plaveiers leggen nu een ‘video based’-test af. Ze krijgen een filmpje te zien met vier mogelijke reacties op een situatie. Ze moeten de juiste eruit halen.”

Praktische proef

Ook de praktische proef werd onder handen genomen. Geen geschreven instructies meer, wat moeilijker kan zijn voor kandidaten van etnische origine, maar een Ikea-achtige handleiding die in enkele stappen uitbeeldt hoe een straat geplaveid wordt. Kandidaten wordt gevraagd om op basis daarvan een stukje voetpad te leggen.

Het resultaat van die aanpak is dat nu 90 procent van de kandidaten slaagt in de opleiding. “Het mooist zijn nog de reacties van de werknemers zelf”, vindt Stefan Vanbroeckhoven. ‘Eindelijk krijgen we de kans om een vak te leren’, klinkt het.

(wv) 

Meer info over Waarom vind ik moeilijk een job? , Discriminatie

01/10/2014