Sector biotech heeft nood aan nieuwe profielen

De sector van de biotech en life sciences is in ons land goed voor 15.000 directe en meer dan 50.000 indirecte jobs. Maar er is nood aan nieuwe profielen. “De meeste opleidingen in biologie of biotechnologie richten zich vooral op het verwerven van technische kennis, terwijl slechts een minderheid van de studenten uiteindelijk in een technische functie terechtkomt.”

8 december 2015

Delen

“Zelf spreken we liever over life sciences of levenswetenschappen”, vertelt Henk Joos, gedelegeerd bestuurder van FlandersBio, de clustervereniging die de belangen van de Vlaamse biotech- of life science-bedrijven behartigt en 305 leden telt. Het is een cluster die ook meer en meer verweven raakt met andere sectoren, de farmasector op de eerste plek. “Eigenlijk is er geen onderscheid meer tussen onze sector en de klassieke farmaceutische industrie. Alle belangrijke farmabedrijven actief in België zijn bij ons aangesloten.”

3D-printing

De convergentie tussen biotech en farma uit zich ook in geneeskundige evoluties waar de totaaloplossing primeert. Joos illustreert dit met de gepersonaliseerde geneeskunde, die zijn opgang maakt. “Een voorbeeld is antikankerbehandeling, waar een gerichte therapie met een medicijn op basis van een diagnostische test kankertherapie preciezer zal maken. In het verleden was men verplicht een vaak minder efficiënte trial and error te gebruiken bij gebrek aan diagnostisch betrouwbare testen”, stelt hij.

Dergelijke precisiegeneeskunde vergt een toenadering en samenwerking tussen verschillende actoren in de cluster van de life sciences. Deze vorm van innovatie komt er door de kruisbestuiving tussen biotech en farma enerzijds en informatica, nanowetenschappen en 3D-printing anderzijds. “Denk maar aan bedrijven die apps voor patiënten ontwikkelen. Of aan bedrijven die hoorimplantaten ontwikkelen en die in de toekomst 3D zullen printen”, illustreert Joos. “Daarbij hebben we steeds meer te maken met een combinatie van technologisch en menselijk, patiëntgericht inzicht. Ook kennis en notie van de regelgeving wordt steeds belangrijker. Tegelijk blijft de doelgroep van de patiënten in het achterhoofd. Patiënten die, bijvoorbeeld via smartphones en wearables, steeds vaker aan zelfonderzoek doen. Zij moeten de nieuwe mogelijkheden goed begrijpen en vlot maar correct kunnen gebruiken.”

Jong talent

De huidige behoeften en trends in de markt hebben ook hun weerslag inzake vorming. “De huidige opleidingen zijn vooral gericht op het verwerven van fundamenteel wetenschappelijke kennis. Met als gevolg dat pas afgestudeerden, in bijvoorbeeld biotechnologie of biologie, onvoldoende voorbereid zijn om aan die nieuwe en noodzakelijke profielen in de industrie te beantwoorden, aldus Joos. “Met FlandersBio zijn we vandaag bezig met een competentieprognose. Daarbij wordt in kaart gebracht welke profielnoden er zijn en welke opleidingen er vandaag bestaan om daaraan te voldoen. Aan de hand van gesprekken en interviews met diverse bedrijven, bekijken we waar de kloof tussen vraag en aanbod zit. 95 procent van een opleiding in life sciences richt zich op een academische kennis, terwijl slechts 5 procent van de studenten uiteindelijk in een academische onderzoekomgeving terechtkomt”, stelt hij. “Maar we zien gelukkig een kentering met opleidingen die een nieuw evenwicht zoeken tussen een academische en praktijkgerichte vorming.”

Volgens Joos is het ook essentieel om het talent bij jonge mensen vroeg in kaart te brengen. “Een laatstejaarsstudent heeft, behalve technische bagage, ook van nature communicatieve of commerciële vaardigheden. Dat wordt vandaag nog onvoldoende in kaart gebracht. We willen dit in beeld brengen, in de eerste plaats voor de studenten zelf.”

MBA-programma

Aansluitend op de nieuwe uitdagingen en de bestaande situatie, richtte FlandersBio een ‘Life Sciences & Health Academy’ op, in samenwerking met VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en partners uit Nederland. “Momenteel organiseren wij al, in samenwerking met UMC Utrecht, Vlerick en VIB, een MBA-programma ‘on the job’. Dit initiatief richt zich specifiek op life sciences-ondernemers die hun project ook op internationale schaal willen brengen. “Zo willen wij mee een antwoord bieden op de groeiende noden aan meer ervaren management in onze sector. Dit initiatief willen we verder uitbouwen.”

(wv)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.