Krijg ik kinderbijslag?

baby

Kinderbijslag is een maandelijks bedrag dat wordt betaald door het kinderbijslagfonds waarbij jouw werkgever is aangesloten. Na de geboorte van je spruit moet je een geboorteattest overmaken aan dit fonds. Doorgaans is het de moeder die deze overheidsbijdrage ontvangt.

Wanneer de moeder haar kind niet zelf opvoedt, krijgt de persoon die haar vervangt de kinderbijslag (en ook de maandelijkse en jaarlijkse leeftijdstoeslagen).

In principe krijg je kinderbijslag voor elk kind jonger dan 25 jaar, ook voor geplaatste en geadopteerde kinderen.

Je hebt recht op deze bijdrage vanaf de maand na de geboorte van je baby. De eerste betaling gebeurt in het begin van de maand die daarop volgt.

Meer info: www.famifed.be

Meer info over Ouderschap

09/10/2014