Herstel werkzaamheidsgraad 55-plussers duurde 20 jaar

In 1983 bedroeg de werkzaamheidsgraad van 50-plussers 30,4 procent. Daarna volgde een dal. Het duurde twintig jaar vooraleer dat niveau opnieuw gehaald werd, met dank aan de stelsels die een vervroegde uittrede mogelijk maakten.

7 april 2015

Delen

"In 1983 was meer dan de helft van de mannelijke 55-plussers aan de slag.”

Vlamingen hebben een korte maar krachtige loopbaan. Heel veel dertigers en veertigers hebben een job. Maar eens de vijftig voorbij, daalt de werkzaamheidsgraad sterk. Vlaanderen mist hier de aansluiting met Europese topregio's. Dat staat te lezen in een rapport van het Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Tussen 1983 en 1991 daalde de werkzaamheidsgraad van 55-plussers van 30,4 procent naar 21,1 procent. Pas in 1999 steeg dit cijfer opnieuw, om in 2014 te eindigen op een voorlopig hoogtepunt van 43,3 procent. Maar het duurde tot 2005 voordat de 30 procent uit 1983 opnieuw bereikt werd.

De terugval van de werkzaamheidsgraad onder 55-plussers in de jaren tachtig wijst het Steunpunt Werk en Sociale Economie toe aan de vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt. Vooral de werkzaamheidsgraad van mannen kwam hierdoor zwaar onder druk. In 1983 was meer dan de helft van de mannelijke 55-plussers aan de slag. In de jaren negentig was dit nog maar één op de drie.

Meer vrouwen

Sinds de eeuwwisseling is er een gestage groei, maar toch stond de werkzaamheidsgraad van mannen in 2014 nog niet terug op het peil van dertig jaar geleden. Dat de totale werkzaamheid boven het niveau van 1983 uitsteeg, is te danken aan de toegenomen participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Dat het beleid de vervroegde uittrede aanmoedigde, kunnen we onder meer afleiden uit de curve van het brugpensioen. In 1974 werd het conventioneel brugpensioen in het leven geroepen. De instroom in het stelsel kende tot begin jaren negentig een forse toename. Het aantal bruggepensioneerden steeg tussen 1983 en 1996 van 40.000 tot bijna 90.000.

Pas na 1996 daalde het aantal bruggepensioneerden weer. Onder andere de verstrenging van de loopbaanvoorwaarden begin jaren negentig ligt aan de basis van deze ommekeer. Deze daling zette zich vanaf 2013 nog verder door, gezien de minimumleeftijd om vrijgesteld te worden als werkzoekende vanaf januari 2013 verhoogd werd van 58 naar 60 jaar. In 2014 zakte het aantal oudere vrijgestelde werklozen voor het eerst in vele jaren tot onder de 30.000 personen.

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.