Arbeidsbemiddelaars gaan dezelfde taal spreken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Het wordt voor werkzoekenden uit Brussel makkelijker om een passende baan te vinden in Vlaams-Brabant, en omgekeerd. De grote regionale arbeidsbemiddelaars gaan immers dezelfde competentiebeschrijvingen gebruiken in hun vacatures.

9 april 2015

Delen

Actiris werkzoekende
"In de toekomst zullen ook bedrijven het Competent-systeem kunnen gebruiken om vacatures op te stellen.” (Leen Verachtert, Competent-team SERV)

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) lanceerde in 2012 de beroependatabank Competent. Die databank beschrijft de inhoud van 537 beroepen aan de hand van de activiteiten die erbij horen, en wat je moeten kennen en kunnen om die activiteiten uit te voeren. Ook de manier waarop het werk georganiseerd is, in wat voor omgeving je het werk uitvoert en welke opleidingen en certificaten ervoor gevraagd worden, staat op zo'n 'competentfiche' vermeld.

"Daardoor geeft zo'n fiche een veel gedetailleerder beeld van wat een beroep inhoudt dan een klassieke beschrijving op basis van jobinhoud of diploma", legt Leen Verachtert van de SERV uit. De SERV werkte voor dit project samen met de sociale partners, die de fiches goedkeurden.

Reeds van bij de start van Competent gebruikt de VDAB de inhoud van de fiches om vacatures enerzijds en profielen van werkzoekenden anderzijds automatisch te koppelen. In het profiel van werkzoekenden worden niet alleen gevolgde opleidingen en werkervaring vermeld, maar ook de competenties volgens de Competent-databank. In vacatures wordt vermeld welke competenties de sollicitant dient te hebben. Intussen worden bij de VDAB reeds 63 procent van de vacatures aangevuld met jobgerelateerde competenties. Ook sommige uitzendbureaus maken al dergelijke vacatures en wisselen ze uit met de VDAB voor matching met werkzoekenden. "In de toekomst zullen ook bedrijven het Competent-systeem kunnen gebruiken om hun vacatures op te stellen", zegt Leen Verachtert.

Interregionaal

Voortaan gaan ook andere grote publieke spelers op de arbeidsmarkt de Competent-profielen gebruiken. Het gaat om Forem, Actiris en ADG (respectievelijk de Waalse, Brusselse en Duitstalige tegenhanger van de VDAB) en de Brusselse organisatie voor volwassenenonderwijs Bruxelles Formation. Door Competent als gemeenschappelijke 'taal' te gebruiken om competenties te beschrijven, wordt het bijvoorbeeld voor een jonge Brusselse werkzoekende veel gemakkelijker om over de grenzen van het gewest te kijken en een job te vinden in Vlaanderen of Wallonië.

Het aantal Brusselaars die een job vonden in een ander gewest, stijgt al jarenlang, zegt Sarah Thomas van Actiris. Op tien jaar gaat het om een stijging van 32 procent. Van de totale actieve Brusselse beroepsbevolking werkt volgens de recentste cijfers 16 procent buiten het eigen gewest. In februari 2015 ontving Actiris zelf 2.067 nieuwe werkaanbiedingen. Daarnaast kwamen er 6.981 vacatures binnen via de interregionale samenwerking met VDAB en Forem, en nog eens 404 via partners (waaronder Jobat). Het veralgemeende gebruik van Competent zal ervoor zorgen dat deze werkaanbiedingen vlotter gematcht kunnen worden met de competenties van werkzoekenden.

(wv) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.