25.000 nieuwe personeelsleden in welzijnssector tegen 2025

De werkgelegenheid in de Vlaamse welzijnssector is de voorbije vijf jaar gestegen met 9,2 procent. Maar ook de vervangingsvraag steeg enorm. De uitstroom van medewerkers zorgt ervoor dat de komende tien jaar een vierde van het personeel moet worden vervangen. Samen met de nieuwe jobs betekent dit een zoektocht naar 25.000 nieuwe werknemers.

1 december 2014

Delen

welzijnszorg
"De komende tien jaar zal een op de vier medewerkers in de welzijnssector uitstromen en vervangen moeten worden.”

Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert jaarlijks cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector. 187 werkgevers uit de sector (personen met een handicap, bijzondere jeugdbijstand, gezinsondersteuning en kinderopvang), samen goed voor 20.500 werknemers, leverden personeelscijfers voor de periode 2009-2013.

Daaruit blijkt dat de werkgelegenheid in de welzijnssector sinds 2009 is toegenomen met 9,2 procent. Welzijn doet het zo beduidend beter dan de totale Vlaamse arbeidsmarkt, waar de werkgelegenheid sinds 2009 slechts met 1 procent steeg en de voorbije twee jaar zelfs daalde. Een groeiend aantal werknemers in de sector is 50-plus. Hun aandeel in het personeelsbestand steeg van 24,14 procent in 2009 naar 28,79 procent in 2013. De komende tien jaar zal een op de vier medewerkers in de welzijnssector uitstromen en vervangen moeten worden. In totaal gaat het om 14.000 arbeidsplaatsen. Aangevuld met de nieuwe jobs die gecreëerd worden, moet de sector op zoek naar 20.000 tot 25.000 nieuwe krachten tegen 2025.

"Een helse opdracht", klinkt het bij het Vlaams Welzijnsverbond. "De concurrentie in zorg en welzijn is groot, vooral omdat de sectoren heel wat knelpuntberoepen tellen."

Werknemers in de welzijnssector zijn doorgaans goed opgeleid. Bijna zes op de tien welzijnswerkers hebben een hogere opleiding achter de rug. Hun aantal stijgt jaarlijks. Met 49 procent bachelors en 8,4 procent masters scoort de sector zeer hoog, vergeleken met andere sectoren.

Helft werkt deeltijds

De welzijnssector kent evenwel ook een sterk arbeidsverzuim als gevolg van ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen enzovoort. In 2013 bedroeg dit 12,5 procent. Het ziekteverzuim neemt het leeuwendeel voor zijn rekening (7,78 procent). Dit verzuim stijgt met de leeftijd: van 4,65 procent in de leeftijdsgroep beneden de 35 jaar tot 13,49 procent bij de 55-plussers.

Meer dan de helft (54 procent) van de werknemers in de welzijnssector werkt deeltijds. Bij de mannen is dat ongeveer één op de vier, bij de vrouwen zes op de tien. De 35- tot 49-jarigen spannen de kroon. 60 procent werkt deeltijds. In de kinderopvang, waar 98 procent van de medewerkers vrouw is, werkt 66 procent van de werknemers deeltijds.

Vorig jaar onderbrak 15,6 procent van het personeel in de welzijnssector zijn loopbaan via tijdskrediet. Dit wordt vooral opgenomen door 50-plussers. De landingsbaan die deze leeftijdsgroep toelaat om halftijds te werken, is erg in trek.

Toch daalt het aantal werknemers dat tijdskrediet neemt sinds 2012, als gevolg van de strengere voorwaarden die de overheid sindsdien oplegt. Als gevolg van de op til staande besparingen verwacht het Vlaams Welzijnsverbond een verdere daling.

Werkbaar werk

Uit onderzoek van de SERV blijkt dat de welzijnssector beter dan gemiddeld scoort wat betreft de werkbaarheidsgraad. Zes op de tien welzijnswerkers hebben een werkbare job als gevolg van het motiverende werk, de opleidingskansen en de mogelijkheden om werk en privé op mekaar af te stemmen.

Een welzijnswerker blijft gemiddeld 11,5 jaar aan de slag bij dezelfde organisatie. Een op de vijf werkt zelfs al meer dan twintig jaar bij zijn huidige werkgever. Toch is het verloop in de sector aanzienlijk. Er zijn bijna 20 procent nieuwe aanwervingen per jaar. De uitstroom van medewerkers is goed voor 18 procent daarvan.

Het Vlaams Welzijnsverbond haalt de talrijke vervangingscontracten voor tijdelijk afwezige collega's en het inzetten van personeel via tijdelijke subsidies aan als voornaamste redenen.

(wv) – Meer info: www.vlaamswelzijnsverbond.be 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.