Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 323

Volgende

Zal ik minder verdienen nu ik 20 procent invalide ben?

Ik begin terug te werken na een arbeidsongeval, maar ben 20 procent invalide. Zal ik minder verdienen?
#

Je arbeidsovereenkomst werd geschorst tijdens je afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval. Wanneer je terug aan het werk gaat, herleeft in principe je arbeidsovereenkomst met dezelfde rechten en verplichtingen als voor de schorsing. Je oefent terug je oude functie uit en je werkgever betaalt je opnieuw het overeengekomen loon.

Het louter feit dat je erkend bent als invalide voor 20 procent laat je werkgever niet toe om het loon te verminderen als je dezelfde functie als voorheen uitoefent. Het is daarbij overigens van ondergeschikt belang of je nog aan hetzelfde tempo kan werken en in dezelfde mate flexibel bent als vroeger.

Vorm van discriminatie?

Een eenzijdig opgelegde loonsvermindering door je werkgever kan op diverse wettelijke bezwaren stuiten. Vooreerst moet je (verminderde) loon nog steeds minstens gelijk zijn aan het voor je functie en anciënniteit vastgestelde minimumloon dat binnen de sector in een CAO werd vastgelegd. Als je loon onder het minimumloon komt te liggen, heb je recht op het verschil. Een wijziging van je loon kan gelijkgesteld worden met een onregelmatige beëindiging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever. Je zou dan je werkgever voor een ultimatum kunnen stellen: of hij betaalt je normale loon, of - als daar geen gevolg aan gegeven wordt - je stelt bij het verstrijken van het ultimatum het einde van je arbeidsovereenkomst vast en je vordert een opzeggingsvergoeding. Tenslotte kan je werkgever zich schuldig maken aan directe discriminatie op grond van een handicap als je loonsvermindering rechtstreeks is gebaseerd op je invaliditeit zonder dat dit wettelijk kan worden gerechtvaardigd.

Aanpassingen aan je loon zijn wel mogelijk wanneer je door je gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de onmogelijkheid bent je functie integraal te hernemen of wanneer je niet meer hetzelfde aantal arbeidsuren op weekbasis presteert. Een aanpassing van je loon aan je nieuwe functieinhoud of je wekelijkse arbeidsduur is dan wel mogelijk. Uiteraard kan het loon ook steeds met jouw akkoord verminderd worden. Dit behoort echter tot je eigen keuzevrijheid en kan niet worden opgelegd.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

2 december 2009
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook