Soorten contracten
Vorige

1 van 63

Volgende

Welke invloed heeft deeltijds werk op jouw pensioen?

Stel dat je in de ene job fulltime werkt en in een andere (of nieuwe) job slechts 4/5de, weliswaar voor hetzelfde (bruto)loon … welk effect heeft dat dan op je pensioen? Is er een verschil, of niet?
#

Houdt je latere pensioen met andere woorden rekening met je loon, met je tewerkstelling (fulltime, deeltijds ...) of met allebei? We vroegen het aan Stefanie Devestel van het Attentia Kenniscentrum.

Twee elementen

Aan het einde van zijn loopbaan kan een werknemer genieten van een welverdiend pensioen. De wettelijke pensioenleeftijd ligt op 65 jaar. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt de komende jaren nog verhoogd tot 66 jaar (in 2025) en 67 jaar (in 2030).

Om de hoogte van het pensioen te berekenen wordt rekening gehouden met twee elementen: de periodes van tewerkstelling en het loon.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat wijzigingen tijdens de professionele loopbaan een invloed kunnen hebben op het later pensioen. Wij zetten de voornaamste aandachtspunten op een rijtje.

Deeltijds werken, invloed op het pensioen?

Een volledige loopbaan van een werknemer bedraagt 14.040 dagen (45 jaar x 312 werkdagen per jaar). Als er meer dan 14.040 dagen in een loopbaan zijn, worden de minst voordelige dagen (dus diegene waarvoor het minste loon is ontvangen) geschrapt.

Enkel de zogenaamde RSZ-dagen tellen mee voor de opbouw van je pensioen. Dit zijn dagen waarvoor RSZ-bijdragen zijn betaald, of tenminste zijn ingehouden op het loon.

In de loop van een beroepsloopbaan kan een werknemer beslissen om op een bepaald moment deeltijds te gaan werken. Hij heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

  • Hij kan bijvoorbeeld gebruik maken van het systeem van tijdskrediet. Enkel gemotiveerd tijdskrediet (de zorg voor een eigen kind jonger dan 8 jaar of palliatieve zorgen, bijvoorbeeld) wordt gelijkgesteld voor de opbouw van je pensioen.
  • Het is ook mogelijk om te genieten van thematische verloven zoals ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof. Deze periodes worden volledig gelijkgesteld.

Een werknemer met een deeltijdse arbeidsovereenkomst die geen uitkering ontvangt voor de dagen waarop niet wordt gewerkt, zal voor deze niet-gewerkte dagen geen pensioen opbouwen.

Carrièreswitch?

Stel: iemand verandert van job en is tussen de twee jobs in een tijdje thuis. Telt deze periode van werkloosheid mee voor de opbouw van zijn pensioen?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘vrijwillige’ en ‘onvrijwillige’ werkloosheid. Men spreekt van ‘vrijwillige werkloosheid’ wanneer een werknemer zelf ontslag neemt en niet meteen opnieuw aan de slag gaat. Deze periode wordt niet gelijkgesteld voor de opbouw van pensioen.

Wordt een werknemer door zijn werkgever ontslaan dan spreken we van ‘onvrijwillige werkloosheid’ en wordt deze periode wél gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen.

Hoe hoger het loon, hoe hoger het pensioen?

Dit klopt niet helemaal. Het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen is immers niet grenzeloos: men houdt immers rekening met een loonplafond. Voor 2015 bedroeg dit grensbedrag 53.528,57 euro per jaar. Voor 2016 is het grensbedrag nog niet gekend.

Een werknemer is 65 jaar, moet hij verplicht op pensioen gaan?

Neen, het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat de werknemer verplicht op pensioen moet gaan. Mits akkoord van de werkgever kan hij blijven werken en het pensioen later opnemen. Een andere mogelijkheid is het pensioen reeds opnemen, gecombineerd met een beroepsactiviteit. Vanaf de leeftijd van 65 jaar staan er geen grenzen op dit ‘bijverdienen’ bovenop het pensioen.

Werknemers die jonger zijn dan 65 jaar en die tegelijk blijven werken en ook hun pensioen reeds opnemen, dienen wel rekening te houden met bepaalde loongrenzen, willen ze hun pensioen niet (tijdelijk) verliezen.

Betalingen van sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, brugpensioen…) worden stopgezet bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Wie een sociale uitkering ontvangt, moet het pensioen dus wel op de wettelijke leeftijd opnemen.

Meer weten?

Sedert de pensioenhervorming wordt de gelijkstelling van de niet-gewerkte periodes berekend op een andere basis dan de werkelijke lonen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Federale Pensioendienst. Via hun dienst myPension kan een werknemer eenvoudig zelf de hoogte van zijn pensioen berekenen.

(eds/sd) 

In samenwerking met Attentia 

7 december 2016
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook