Soorten contracten
Vorige

1 van 77

Volgende
Volgend artikel:

Nog geen Uber-effect op Belgische jobmarkt

Welke invloed heeft deeltijds werk op jouw pensioen?

deeltijds werk vs. pensioen
Stel dat je in de ene job fulltime werkt en in een andere (of nieuwe) job slechts 4/5de, weliswaar voor hetzelfde (bruto)loon … welk effect heeft dat dan op je pensioen? Is er een verschil, of niet?

Houdt je latere pensioen met andere woorden rekening met je loon, met je tewerkstelling (fulltime, deeltijds ...) of met allebei? We vroegen het aan Stefanie Devestel van het Attentia Kenniscentrum.

Twee elementen

Aan het einde van zijn loopbaan kan een werknemer genieten van een welverdiend pensioen. De wettelijke pensioenleeftijd ligt op 65 jaar. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt de komende jaren nog verhoogd tot 66 jaar (in 2025) en 67 jaar (in 2030).

Om de hoogte van het pensioen te berekenen wordt rekening gehouden met twee elementen: de periodes van tewerkstelling en het loon.

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat wijzigingen tijdens de professionele loopbaan een invloed kunnen hebben op het later pensioen. Wij zetten de voornaamste aandachtspunten op een rijtje.

BEREKEN: Hoeveel pensioen zal jij krijgen?

Deeltijds werken, invloed op het pensioen?

Een volledige loopbaan van een werknemer bedraagt 14.040 dagen (45 jaar x 312 werkdagen per jaar). Als er meer dan 14.040 dagen in een loopbaan zijn, worden de minst voordelige dagen (dus diegene waarvoor het minste loon is ontvangen) geschrapt.

Enkel de zogenaamde RSZ-dagen tellen mee voor de opbouw van je pensioen. Dit zijn dagen waarvoor RSZ-bijdragen zijn betaald, of tenminste zijn ingehouden op het loon.

In de loop van een beroepsloopbaan kan een werknemer beslissen om op een bepaald moment deeltijds te gaan werken. Hij heeft hiervoor verschillende mogelijkheden.

 • Hij kan bijvoorbeeld gebruik maken van het systeem van tijdskrediet. Enkel gemotiveerd tijdskrediet (de zorg voor een eigen kind jonger dan 8 jaar of palliatieve zorgen, bijvoorbeeld) wordt gelijkgesteld voor de opbouw van je pensioen.
 • Het is ook mogelijk om te genieten van thematische verloven zoals ouderschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof. Deze periodes worden volledig gelijkgesteld voor het pensioen.

Een werknemer met een deeltijdse arbeidsovereenkomst die geen uitkering ontvangt voor de dagen waarop niet wordt gewerkt, zal voor deze niet-gewerkte dagen geen pensioen opbouwen.

Lees ook: Alles dat je moet weten over deeltijds werken

Carrièreswitch?

Stel: iemand verandert van job en is tussen de twee jobs in een tijdje thuis. Telt deze periode van werkloosheid mee voor de opbouw van zijn pensioen?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘vrijwillige’ en ‘onvrijwillige’ werkloosheid. Men spreekt van ‘vrijwillige werkloosheid’ wanneer een werknemer zelf ontslag neemt en niet meteen opnieuw aan de slag gaat. Deze periode wordt niet gelijkgesteld voor de opbouw van pensioen.

Wordt een werknemer door zijn werkgever ontslagen dan spreken we van ‘onvrijwillige werkloosheid’ en wordt deze periode wél gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen.

Hoe hoger het loon, hoe hoger het pensioen?

Dit klopt niet helemaal. Het loon dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen is immers niet grenzeloos: men houdt immers rekening met een loonplafond. Dit wordt jaarlijks vastgelegd. Voor 2021 ligt het bedrag definitief vast op 63.944,74 euro. Voor 2022 is het loonplafond voorlopig 64.176,39 euro voor een volledig jaar. Dit bedrag wordt in januari 2023 definitief vastgelegd.

Extra: 7 tips om een mooi pensioen op te bouwen

Een werknemer is 65 jaar, moet hij verplicht op pensioen gaan?

Neen, het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat de werknemer verplicht op pensioen moet gaan. Hij mag gewoon langer blijven doorwerken. In dat geval dient hij zijn pensioenaanvraag later in. Een andere mogelijkheid is het pensioen reeds opnemen, gecombineerd met een beroepsactiviteit. Vanaf de leeftijd van 65 jaar staan er geen grenzen op dit ‘bijverdienen’ bovenop het pensioen.

Werknemers die jonger zijn dan 65 jaar en die tegelijk blijven werken en ook hun pensioen reeds opnemen, dienen wel rekening te houden met bepaalde loongrenzen, willen ze hun pensioen niet (tijdelijk) verliezen.

Betalingen van sociale uitkeringen (ziekte, werkloosheid, brugpensioen…) worden stopgezet bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Wie een sociale uitkering ontvangt, moet het pensioen dus wel op de wettelijke leeftijd opnemen.

CHECK: Op welke leeftijd ga jij met pensioen?

Meer weten?

Sedert de pensioenhervorming wordt de gelijkstelling van de niet-gewerkte periodes berekend op een andere basis dan de werkelijke lonen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Federale Pensioendienst. Via hun dienst myPension kan een werknemer eenvoudig zelf de hoogte van zijn pensioen berekenen.

FAQ: Alle antwoorden op jouw vragen over pensioen...

(eds/sd)

In samenwerking met Attentia 

7 juni 2022
Anderen bekeken ook
Meest gelezen
 1. 1 Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België
 2. 6 Hoeveel verdien je in het onderwijs?
 3. 2 Klaar voor je eerste job!
 4. 7 Alles dat je moet weten over deeltijds werken
 5. 3 De 20 meest gevraagde jobs in chemie en farma
 6. 8 Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt
 7. 4 Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?
 8. 9 Eerste hulp bij burn-out: een praktische gids
 9. 5 In 4 stappen naar een perfect CV
 10. 10 Ziekte FAQ: alles over jouw rechten en plichten