Inhoud contract
Vorige

1 van 49

Volgende
Volgend artikel:

Winter- wordt zomeruur: word ik 1 uur minder betaald?

Wat verandert Corona aan jouw arbeidsovereenkomst?

Door de coronapandemie kunnen veel ondernemingen niet meer normaal functioneren. Dit brengt juridische gevolgen met zich mee.

1. Tijdelijke werkloosheid

De werkgever kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. “Dit als de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland vastzit door een annulering van bijvoorbeeld zijn vlucht. Of als de werknemer in België in quarantaine wordt geplaatst na terugkeer uit een risicogebied”, zo legt Catherine Mairy, juridisch experte bij Partena Professional uit. Als de RVA de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht erkent, zullen de betrokken werknemers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten ten belope van 70 procent van het geplafonneerd brutoloon.

De uitkering is in principe dezelfde als bij tijdelijke werkloosheid door werkgebrek wegens economische oorzaken, zoals daling van productie, omzet of bestellingen. “Al is er hier een verschil naargelang de betrokken werknemers het statuut van arbeider of bediende hebben. In het laatste geval moet de onderneming in moeilijkheden zijn en daarvoor erkend zijn”, aldus Mairy.

2. Anders gaan werken

Als de werknemer in aanraking kwam met iemand die (mogelijk) besmet is, kan de werkgever hem voorstellen om het werk tijdelijk anders te organiseren, zoals via thuiswerk. “Als de werkgever geen andere organisatie van het werk kan invoeren en de werknemer om gezondheidsredenen ‘dwingt’ thuis te blijven, zal de werkgever de werknemer het normale loon moeten betalen. Tenzij de werknemer instemt met het opnemen van vakantiedagen.”

(William Visterin)

20 maart 2020
Anderen bekeken ook