Ontslagen worden
Vorige

1 van 196

Volgende

Wat is een crisispremie?

Wie in deze economisch woelige tijden ontslagen wordt, krijgt het extra moeilijk. De crisispremie moet alvast de zwaarste klappen opvangen.
#

Wie krijgt een crisispremie?

Een arbeider uit de privésector die tot 30 juni 2010 zonder dringende reden ontslagen wordt.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

De crisispremie bedraagt 1.666 euro. Voor deeltijds werkende arbeiders wordt ze pro rata berekend in verhouding tot het aantal gewerkte dagen.

Hoeveel hou ik ervan over?

Alles. Deze extra ontslagpremie wordt fiscaal niet belast en is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Wie krijgt géén crisispremie?

Een arbeider heeft geen recht op deze extra ontslagvergoeding als zijn arbeidsovereenkomst als volgt wordt beëindigd:

  • tijdens de proefperiode
  • met het oog op pensionering of brugpensioen
  • in het kader van een herstructurering en de arbeider zich kan inschrijven in een tewerkstellingscel

Krijg ik deze vergoeding automatisch?

Een arbeider moet de crisispremie zelf aanvragen. Hij krijgt van de werkgever uiterlijk de laatste arbeidsdag een formulier “bijlage-C4-crisispremie”. De arbeider moet dit document indienen bij de uitbetalingsinstelling, die het op haar beurt naar de RVA stuurt.     

Eén uitzondering: een arbeider krijgt de crisispremie automatisch als de werkgever het ontslag niet via een aangetekende brief of deurwaardersexploot bekendmaakt. Hij ontvangt de vergoeding dan op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wat met bedienden?

Bedienden krijgen bij een ontslag geen crisispremie. Voor hen blijven de gewone opzegvergoedingen gelden, deze zijn over het algemeen ook heel wat rijkelijker dan die van de arbeiders.

(mr) 

18 maart 2010
Aanbevolen jobs

Wat is een crisispremie?

Wie in deze economisch woelige tijden ontslagen wordt, krijgt het extra moeilijk. De crisispremie moet alvast de zwaarste klappen opvangen.
#

Wie krijgt een crisispremie?

Een arbeider uit de privésector die tot 30 juni 2010 zonder dringende reden ontslagen wordt.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

De crisispremie bedraagt 1.666 euro. Voor deeltijds werkende arbeiders wordt ze pro rata berekend in verhouding tot het aantal gewerkte dagen.

Hoeveel hou ik ervan over?

Alles. Deze extra ontslagpremie wordt fiscaal niet belast en is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Wie krijgt géén crisispremie?

Een arbeider heeft geen recht op deze extra ontslagvergoeding als zijn arbeidsovereenkomst als volgt wordt beëindigd:

  • tijdens de proefperiode
  • met het oog op pensionering of brugpensioen
  • in het kader van een herstructurering en de arbeider zich kan inschrijven in een tewerkstellingscel

Krijg ik deze vergoeding automatisch?

Een arbeider moet de crisispremie zelf aanvragen. Hij krijgt van de werkgever uiterlijk de laatste arbeidsdag een formulier “bijlage-C4-crisispremie”. De arbeider moet dit document indienen bij de uitbetalingsinstelling, die het op haar beurt naar de RVA stuurt.     

Eén uitzondering: een arbeider krijgt de crisispremie automatisch als de werkgever het ontslag niet via een aangetekende brief of deurwaardersexploot bekendmaakt. Hij ontvangt de vergoeding dan op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wat met bedienden?

Bedienden krijgen bij een ontslag geen crisispremie. Voor hen blijven de gewone opzegvergoedingen gelden, deze zijn over het algemeen ook heel wat rijkelijker dan die van de arbeiders.

(mr) 

18 maart 2010
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook