Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 724

Volgende

Steeds meer mannen werkzaam in zorg

Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal mannen in de zorgsector met ruim 5 procent. Toch werken er in de zorg nog altijd maar 16 procent mannen. In sommige deelsectoren ligt het mannenaandeel zelfs nog lager. Het onderwijs is wat de verhouding mannen en vrouwen betreft dan weer een speciaal geval.
#

Bouw, metaal en transport: meer dan 90 procent van de mensen die er werken zijn mannen. Dit alles blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta, in combinatie met statistieken van de FOD Economie. Het onderzoek baseert zich op gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private en de zorgsector.

Toch is niet de volledige arbeidsmarkt één grote mannenwereld. Zeker niet zelfs, want vrouwen maken vandaag meer dan 46 procent uit van alle werkenden. In sommige domeinen zijn vrouwen zelfs massaal oververtegenwoordigd. In een deelsector als kinderdagverblijven ligt het aandeel mannelijk verzorgend personeel bijvoorbeeld erg laag: 5,2 procent.

De zorgsector is een ander voorbeeld, met een mannenaandeel van slechts 16 procent. In de zorg is het aantal niet-ingevulde vacatures vrij hoog, en een mogelijke denkpiste is dan om die krapte op te vangen met mannen.

Onderwijs

Een erg diverse situatie zien we in het onderwijs. Daar is de balans tussen mannen en vrouwen erg afhankelijk van het soort onderwijs. Zo is in het kleuteronderwijs 2,5 procent mannen aan de slag. In het lager onderwijs gaat het om 15,9 procent mannen. Het aandeel mannen stijgt wel in het buitengewoon onderwijs (25,8 procent) en ook in het algemeen secundair dat bijna voor één derde (32,8 procent) uit mannen bestaat.

In andere deelsectoren van het onderwijs halen mannen dan weer de meerderheid, zij het erg nipt. Het beroepssecundair bijvoorbeeld bestaat voor 51,2 procent uit mannen. In het hoger onderwijs ten slotte vertegenwoordigen de mannelijke werknemers 50,7 procent.

(wv) - Foto: Alsico 

5 december 2017
Aanbevolen jobs

Steeds meer mannen werkzaam in zorg

Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal mannen in de zorgsector met ruim 5 procent. Toch werken er in de zorg nog altijd maar 16 procent mannen. In sommige deelsectoren ligt het mannenaandeel zelfs nog lager. Het onderwijs is wat de verhouding mannen en vrouwen betreft dan weer een speciaal geval.
#

Bouw, metaal en transport: meer dan 90 procent van de mensen die er werken zijn mannen. Dit alles blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta, in combinatie met statistieken van de FOD Economie. Het onderzoek baseert zich op gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private en de zorgsector.

Toch is niet de volledige arbeidsmarkt één grote mannenwereld. Zeker niet zelfs, want vrouwen maken vandaag meer dan 46 procent uit van alle werkenden. In sommige domeinen zijn vrouwen zelfs massaal oververtegenwoordigd. In een deelsector als kinderdagverblijven ligt het aandeel mannelijk verzorgend personeel bijvoorbeeld erg laag: 5,2 procent.

De zorgsector is een ander voorbeeld, met een mannenaandeel van slechts 16 procent. In de zorg is het aantal niet-ingevulde vacatures vrij hoog, en een mogelijke denkpiste is dan om die krapte op te vangen met mannen.

Onderwijs

Een erg diverse situatie zien we in het onderwijs. Daar is de balans tussen mannen en vrouwen erg afhankelijk van het soort onderwijs. Zo is in het kleuteronderwijs 2,5 procent mannen aan de slag. In het lager onderwijs gaat het om 15,9 procent mannen. Het aandeel mannen stijgt wel in het buitengewoon onderwijs (25,8 procent) en ook in het algemeen secundair dat bijna voor één derde (32,8 procent) uit mannen bestaat.

In andere deelsectoren van het onderwijs halen mannen dan weer de meerderheid, zij het erg nipt. Het beroepssecundair bijvoorbeeld bestaat voor 51,2 procent uit mannen. In het hoger onderwijs ten slotte vertegenwoordigen de mannelijke werknemers 50,7 procent.

(wv) - Foto: Alsico 

5 december 2017
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook