Jobs met toekomst
Vorige

1 van 387

Volgende

Spreekuur bij de aardbeiendokter

Annique Staelens
“Lang leve de afwisseling tussen labo- en bureauwerk!” (Annique Staelens, laborante)
Ga je lekker tafelen, dan komt de gedachte aan ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, niet zo meteen bij je op. Net zomin als de economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde van duurzame voedselproductie. Maar wat je als laborant bij ILVO op je bord krijgt, heeft evenveel te maken met smakelijk en gezond als met genetica, bodemkwaliteit of klimaatverandering.

“De voedingsindustrie is goed voor 20% van wat Vlaanderen industrieel omzet. Tel daar het gewicht bij van de landbouwsector die de basisgrondstoffen voor onze voeding levert, én de vele uitdagingen waar de hele agrovoedingssector tegen aan kijkt, en je begrijpt meteen dat onderzoek en gespecialiseerde wetenschappelijke dienstverlening hard nodig zijn”, zegt communicatiemanager Greet Riebbels.

“Met voedingsbedrijven werkt de Vlaamse wetenschappelijke instelling ILVO onder meer aan verduurzaming van onze voeding. En aan meer kwaliteit: smaak, uitzicht, houdbaarheid, … We hebben teams die werken op voeding, op plantaardige productie, op landbouwdieren en op mariene thema’s. Voorbeeldje: hoe krijg je als landbouwer met minder mest evenveel opbrengst van je veld? Het antwoord is in-vitro gewasveredeling en bodemverbetering. Omdat je hier aan toegepast onderzoek doet, zie je vaak al na vijf jaar concrete resultaten. Bovendien heeft ILVO impact op het beleid. Neem nu de klimaatverandering en de CO uitstoot: binnenkort komen we naar buiten met belangrijke studieresultaten over minder methaanuitstoot door koeien – een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect. Landbouw- en milieubeleid gaan daar hopelijk ook mee aan de slag.”

Het resultaat van ILVO-onderzoek vinden we ooit terug op ons bord, in ons glas en in het leefmilieu. Op de sites in Oost- en West-Vlaanderen werken 270 onderzoekers, een 80-tal laboratoriumtechnologen bieden ondersteuning. Jaarlijks worden minstens tien nieuwe laboranten aangeworven, vooral voor projectonderzoek. Wie werkt er in welk ILVO-labo? Een onvolledige, máár onbespoten dwarsdoorsnede:

GGO’s en allergenen

Mogen we sleutelen aan het DNA van landbouwgewassen om ze sterker en voedzamer te maken? Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) zijn hot. “Veel mensen zijn er bang voor. Vaak uit onwetendheid”, zegt laborante Annique Staelens (Professionele Bachelor Farmaceutische en Biologische Technieken). Annique werkt bij ILVO op het Nationaal Referentie Labo (NRL) voor GGO’s en Allergenen in de afdeling Technologie en Voeding.

“We analyseren DNA en eiwitten. Daarbij maken we gebruik van innovatieve methodieken zoals Droplet Digital Polymerase Chain Reaction (ddPCR). We werken ook mee aan de wetgeving rond allergenen en organiseren validatiestudies en workshops. Daarnaast begeleid ik studenten en sta ik in voor labo- en bioveiligheid, afvalbeleid en onderhoud ik klantencontacten. Veel afwisseling tussen labo- en bureauwerk! Autonoom werken en mijn betrokkenheid in het volledige analyseproces – van monsterontvangst tot klantenrapportering – geeft me veel voldoening.”

Selder en rhododendrons

Ronald van den Oord (Botanisch laborant) werkt op de Eenheid Plant, in-vitro rond veredeling. “Ik kweek landbouw- en siergewassen op een kunstmatige voedingsbodem onder steriele omstandigheden. Bijvoorbeeld cichorei, chrysant en selder. In een team van onderzoekers, laboranten en studenten, maar heel autonoom. Je kan zelf je dag plannen en als het heel druk is krijg je back-up.”

“Een tijdelijk team van vijf doctoraatsstudenten zorgt voor een goeie vibe. We hebben ook internationale studenten uit China, Iran, India, … altijd goed voor een boeiende uitwisseling van ideeën. Als we siertelers met onze technologie kunnen helpen aan rhododendrons of calathea’s met een nieuwe kleur of een grotere resistentie, dan is dat heel motiverend. Onze innovatie zorgt ook voor werkgelegenheid. Je onderzoeksresultaat blijf niet in een lade liggen.”

Aardbeien en schimmels

Zoeken naar sterkere en lekkerdere aardbeien staat op het menu van Sarah Ommeslag (Biomedisch laboratoriumtechnologe), pas aan de slag bij ILVO als aardbeiendokter. “De afdeling Plant heeft drie verschillende sites. Ik werk op alle drie, waar ik me bezighoud met chemische, moleculaire biologie (DNARNA), gewasbescherming én ook in-vitro celculturen. Ik werk op het project plantenproef: aardbeiplanten in de serre zetten en doen opgroeien, staalnames en data-analyses.”

“Het doel? De substraten die telers gebruiken verduurzamen tot designercompost. Daarin zitten gunstige schimmels en bacteriën waardoor aardbeien minder bespoten moeten worden. Dit is mijn eerste project: meteen heel gevarieerd. Ik werkte ook voor Bayer, maar ILVO biedt je veel meer vrijheid. De muurtjes werden hier gesloopt.”

Bodem en lucht

Koen Van Loo (Professioneel bachelor chemie afstudeerrichting biochemie): “Bodem en klimaat zijn erg mediageniek, dus wat we doen heeft weerklank. Ik kwam bij ILVO terecht door mijn afstudeerstage – een analyse voor het bepalen van ergosterol, een biomerker voor schimmels. Acht jaar later ben ik een troubleshooter voor laboranten, onderzoekers of klanten met vragen. Ik doe vooral chemische analyses voor bodemonderzoek: bijvoorbeeld hoeveel fosfor er in een bodem aanwezig is en of die voor een plant ook effectief beschikbaar is.”

“Ook milieueffecten komen aan bod: gevaar voor uitspoeling van nutriënten, rijkdom van het bodemleven … Dat doen we met technieken als chromatografie, vetzuurextracties, ICP-OES en conductometrie. Helemaal nieuw zijn ook analyses op luchtwassers voor de intensieve veehouderij om de uitstoot van ammoniak die het milieu aantast te monitoren. Laboranten en doctoraatsstudenten bij ILVO hebben daarbij een heel interessante interactie.”

Kaviaar en bagger

Zee- en zoetwatervissen voelen zich als een vis … juist, bij het werk van laborant Lode Jacobs (Professioneel bachelor chemie optie milieuzorg), de helft van een tweekoppig team in het kleine labo chromatografie in Oostende, dat labo- en onderzoeksopdrachten combineert.

“We werken op mariene of op aquacultuur gebaseerde projecten, maar ontwikkelen ook nieuwe methodieken voor analyses die we willen starten. Daar is ILVO heel sterk in. Voor een steurkweker bepalen we het geosminegehalte, een aardesmaak die je in steureitjes aantreft – je kaviaar wil je zonder grondsmaak. Maar we gaan ook op zee om baggerspecie te controleren op de impact op het zeeleven, om het effect van zandwinning te meten. Maar langer dan een week ben ik nooit van huis!”

(wdh) - Meer info: www.ilvo.vlaanderen.be 

11 oktober 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook