Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 177

Volgende

Kan je verplicht worden om nu al je vakantie voor het hele jaar te plannen?

Mijn baas verplicht me om voor eind januari mijn vakantieplanning voor het hele jaar te maken. Mag dat?
#

Vakantiewetgeving legt slechts vrij algemene regels vast over de vakantieplanning. Zij bepaalt dat de werkgever en de werknemer een akkoord moeten sluiten over de vakantiedata wanneer het paritair comité en de bevoegde overlegorganen binnen de onderneming hierover geen beslissing hebben genomen.

Daarnaast waarborgt zij dat elke werknemer een voldoende lange aaneensluitende periode vakantie kan nemen rekening houdende met de gezinssituatie en de ondernemingsactiviteit. De vakantie moet voor gezinshoofden bij voorkeur worden toegekend tijdens schoolvakanties en in elk geval moet een ononderbroken vakantieperiode van een week worden gewaarborgd. Twee weken vakantie moeten, indien mogelijk, zo worden vastgelegd dat globale aan de productie bestede tijd maximaal wordt gevrijwaard. Daarom moeten zij bij voorkeur worden opgenomen tijdens de periodes van afnemende activiteit, of naar aanleiding van feestdagen.

Vrije vakantiewetgeving

De vakantiewetgeving bepaalt echter niet wanneer de werkgever en de werknemer uiterlijk een akkoord over de vakantiedata moeten sluiten. Zij laat de partijen principieel alle vrijheid zolang aan de gewaarborgde vakantierechten niet geraakt wordt. Geraken de partijen het niet eens over de vakantiedata dan kan de arbeidsrechtbank verzocht worden zich hierover uit te spreken.

Deze principiële vrijheid maakt de vraag van uw werkgever om al uw vakantieplanning te kennen voor eind januari daarom nog niet onrechtmatig. De vakantieplanning van alle werknemers op elkaar afstemmen rekeninghoudende met de vereiste continuïteit van dienstverlening, is geen eenvoudige oefening en vraagt de nodige tijd. Het is daarom in het belang van de werknemers dat de werkgever zo vroeg mogelijk kennis krijgt van hun vakantieplanning. De werkgever kan dan maximaal rekening houden met eenieders wensen en zo vroeg mogelijk de verlossende toestemming geven over de aangevraagde vakantiedata.

Het lijkt me dat je zoveel mogelijk je vakantieplanning voor het hele jaar moet meedelen aan je werkgever. Het kan natuurlijk zijn dat je daar niet of slechts gedeeltelijk in slaagt, bijvoorbeeld omdat je nog niet weet of de vakantieplanning voor je partner is goedgekeurd. Naar mijn mening kan dit jou niet als een fout worden aangewreven. Je riskeert wel dat je latere vakantieaanvraag niet ingewilligd wordt omdat de vakantieaanvraag van jouw naaste collega’s voor dezelfde periode al werd goedgekeurd.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

6 januari 2012
Aanbevolen jobs