Sociaal verlof
Vorige

1 van 49

Volgende

Kan je werkgever zomaar een week sluiten?

Mijn werkgever heeft plots beslist de zaak een week te sluiten. Kan dit zomaar?
#

Je werkgever kan niet zomaar eenzijdig beslissen om het bedrijf een week te sluiten. De vakantiewetgeving schrijft een overlegprocedure voor. Collectieve vakantiedata kunnen vóór de aanvang van het vakantiejaar met de sociale partners binnen de sector worden afgesproken; zoals dat bijvoorbeeld in de bouwsector gebeurt. Zonder sectorafspraken worden de collectieve vakantiedata binnen het bedrijf respectievelijk vastgesteld in de ondernemingsraad, in overleg met de vakbondsafvaardiging of met de werknemers. De data van collectieve vakantie moeten bovendien worden opgenomen in het arbeidsreglement door aanplakking van een bericht in de onderneming.

Collectieve sluiting

De periode van collectieve sluiting moet niet vóór een bepaalde datum worden vastgesteld. Een collectieve vakantie kan dus in de loop van het vakantiejaar worden overeengekomen. Naarmate de sluiting van het bedrijf later in het vakantiejaar wordt vastgesteld, neemt de kans uiteraard toe dat niet langer alle werknemers nog gerechtigd zijn op voldoende vakantiedagen om die periode te overbruggen.

Werknemers die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld. Voor die dagen ontvangen zij werkloosheidsuitkeringen.

De tijdelijke werkloosheid mag echter niet het gevolg zijn van de eigen keuze van de werknemer. De werknemer moet zijn betaalde vakantiedagen bij voorrang opnemen tijdens de periode van sluiting. Zo niet wordt hij voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heeft hij voor deze dagen geen recht op uitkeringen.

Vakantieplanning à la minute

Je kan in je vakantieplanning natuurlijk maar rekening houden met een sluiting als je tijdig op de hoogte wordt gebracht. Je werkgever blijkt pas zeer laat beslist te hebben om te sluiten. Als je dan onvoldoende vakantiedagen hebt om de sluitingsperiode te overbruggen, is de werkloosheid uiteraard niet het gevolg van je eigen keuze. Daarom heb je minstens recht op werkloosheidsuitkeringen voor de dagen in de sluitingsperiode dat je geen recht hebt op vakantie.

Je zou zelfs kunnen argumenteren dat je werkgever door zijn late beslissing je zelf de toelating gegeven heeft om buiten de periode van sluiting vakantie op te nemen. Volgens een gangbare visie moet je werkgever je dan je normale loon tijdens de sluiting betalen. Niets belet je werkgever je echter voor bepaalde werkzaamheden aan de slag te houden tijdens de periode van sluiting.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

29 oktober 2009
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook