Mag de baas je verlofaanvraag zomaar weigeren?

Voor het vastleggen van vakantie zijn er voor de werkgever twee opties: collectieve sluiting of individuele vakantie voor elke werknemer afzonderlijk.
#

Bij collectieve sluiting of het vastleggen van een verplichte periode waarbinnen de vakantie moet opgenomen worden, moet een welbepaalde procedure gevolgd worden en zal het gevolg zijn dat de werknemers verplicht tegelijk vakantie moeten nemen.

Is er geen collectieve sluiting, dan rest de zogenaamde individuele vakantie die slechts kan opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Vakantie kan in dit geval nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer. Met andere woorden, je kan als werknemer misschien heel graag gedurende een welbepaalde periode vakantie willen nemen, maar een absoluut recht op deze periode kan je niet zonder meer ‘claimen’.

Twee weken

Het komt er dus op aan een goede dialoog aan te gaan met jouw werkgever om samen tot een akkoord te komen. In dit kader is voorafgaand overleg met je onmiddellijke collega’s aan te raden Het zal jouw werkgever geruststellen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit van zijn onderneming tijdens de verlofperiode van één van zijn werknemers. In veel bedrijven verloopt de planning van vakantie dan ook in een open sfeer zonder al te veel problemen.

De werkgever moet wel enkele basisregels in acht nemen. Zo moeten minstens 2 ononderbroken weken toegekend worden in de periode tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij de werknemer andere voorkeuren heeft. Bovendien moeten de vakantiedagen van de werknemers die schoolgaande kinderen hebben bij voorkeur tijdens de schoolvakanties toegekend worden.

Geen akkoord?

Kom je met jouw werkgever op geen enkele manier tot een akkoord, dan zal het de arbeidsrechtbank zijn die zich in kortgeding over het geschil moet uitspreken.

Nergens in de wet zal je regels terugvinden in welke omstandigheden en om welke redenen een werkgever verlof mag weigeren, of meer nog: reeds toegestane vakantie kan intrekken. Voor de rechtbanken is in de praktijk echter reeds verschillende keren gebleken dat ook al kan de werkgever niet eenzijdig vakantiedagen vaststellen, deze wel in het belang van de onderneming, afgewogen uiteraard tegenover de belangen van de werknemer, een verlofaanvraag kan weigeren of zelfs intrekken. Met andere woorden de weigering of intrekking door de werkgever moet in proportie staan tot de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. Ook hier zal in geval van discussie de rechtbank het laatste woord hebben.

Met dank aan Iris Tolpe, manager Legal Department, Information Knowhow bij Securex 

1 juni 2012
Aanbevolen jobs

Mag de baas je verlofaanvraag zomaar weigeren?

Voor het vastleggen van vakantie zijn er voor de werkgever twee opties: collectieve sluiting of individuele vakantie voor elke werknemer afzonderlijk.
#

Bij collectieve sluiting of het vastleggen van een verplichte periode waarbinnen de vakantie moet opgenomen worden, moet een welbepaalde procedure gevolgd worden en zal het gevolg zijn dat de werknemers verplicht tegelijk vakantie moeten nemen.

Is er geen collectieve sluiting, dan rest de zogenaamde individuele vakantie die slechts kan opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Vakantie kan in dit geval nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer. Met andere woorden, je kan als werknemer misschien heel graag gedurende een welbepaalde periode vakantie willen nemen, maar een absoluut recht op deze periode kan je niet zonder meer ‘claimen’.

Twee weken

Het komt er dus op aan een goede dialoog aan te gaan met jouw werkgever om samen tot een akkoord te komen. In dit kader is voorafgaand overleg met je onmiddellijke collega’s aan te raden Het zal jouw werkgever geruststellen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit van zijn onderneming tijdens de verlofperiode van één van zijn werknemers. In veel bedrijven verloopt de planning van vakantie dan ook in een open sfeer zonder al te veel problemen.

De werkgever moet wel enkele basisregels in acht nemen. Zo moeten minstens 2 ononderbroken weken toegekend worden in de periode tussen 1 mei en 31 oktober, tenzij de werknemer andere voorkeuren heeft. Bovendien moeten de vakantiedagen van de werknemers die schoolgaande kinderen hebben bij voorkeur tijdens de schoolvakanties toegekend worden.

Geen akkoord?

Kom je met jouw werkgever op geen enkele manier tot een akkoord, dan zal het de arbeidsrechtbank zijn die zich in kortgeding over het geschil moet uitspreken.

Nergens in de wet zal je regels terugvinden in welke omstandigheden en om welke redenen een werkgever verlof mag weigeren, of meer nog: reeds toegestane vakantie kan intrekken. Voor de rechtbanken is in de praktijk echter reeds verschillende keren gebleken dat ook al kan de werkgever niet eenzijdig vakantiedagen vaststellen, deze wel in het belang van de onderneming, afgewogen uiteraard tegenover de belangen van de werknemer, een verlofaanvraag kan weigeren of zelfs intrekken. Met andere woorden de weigering of intrekking door de werkgever moet in proportie staan tot de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. Ook hier zal in geval van discussie de rechtbank het laatste woord hebben.

Met dank aan Iris Tolpe, manager Legal Department, Information Knowhow bij Securex 

1 juni 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte