Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 178

Volgende

Kan je baas reeds goedgekeurde vakantie intrekken?

Voor het vastleggen van vakantie zijn er voor de werkgever twee opties mogelijk: collectieve sluiting of individuele vakantie voor elke werknemer afzonderlijk.
#

In het geval van een collectieve sluiting, of het vastleggen van de periode waarbinnen de vakantie moet opgenomen worden, moet een welbepaalde procedure gevolgd worden. Het gevolg is dat werknemers verplicht worden tegelijkertijd vakantie te nemen.

Is er geen collectieve sluiting, dan rest de zogenaamde individuele vakantie. Die kan slechts opgenomen worden in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Individuele vakantie kan nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door de werknemer. Met andere woorden, je kan als werknemer wel heel graag gedurende een welbepaalde periode vakantie willen nemen, een absoluut recht heb je daar niet op.

Rechtbank

Het komt er dus op aan om met je werkgever tot een akkoord te komen. In dit kader kan voorafgaand overleg met je onmiddellijke collega’s aan te raden zijn. Het zal je werkgever geruststellen dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de continuïteit van zijn onderneming. In veel bedrijven verloopt de planning van vakantie dan ook in een open sfeer zonder al te veel problemen.

Kom je met jouw werkgever op geen enkele manier tot een akkoord, dan is het de arbeidsrechtbank die zich in kort geding over het geschil moet uitspreken.

Nergens in de wet vind je regels terug over omstandigheden waarin of redenen waarom een werkgever verlof mag weigeren, of meer nog: reeds toegestane vakantie kan intrekken. Voor de rechtbanken is in de praktijk echter reeds verschillende keren gebleken dat, ook al kan de werkgever niet eenzijdig vakantiedagen vaststellen, hij wel een verlofaanvraag kan weigeren of intrekken. Dat moet dan wel in het belang van de onderneming zijn, en afgewogen tegenover de belangen van de werknemer. Met andere woorden: een weigering of intrekking door de werkgever moet in proportie staan tot de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. Ook hier zal in geval van discussie de rechtbank het laatste woord hebben.

in samenwerking met Securex 31 juli 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook