Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 319

Volgende

In Dubai is bruto niet langer netto

3 mei 2010
Dubai en andere golfstaten zijn belastingparadijzen. Wat je er bruto verdient, krijg je netto op je rekening. Met medeweten van de Belgische fiscus, al probeert die nu zijn deel van de koek te krijgen. "Op slinkse wijze", meent Filip Camps van advieskantoor Arcalius.
Geld verdienen in Dubai (rp)
"Voor de Belgische staat is dit gewoon een manier om extra inkomsten te genereren" (Filip Camps, Arcalius)

Niet alleen de eeuwige zon lokt Belgen naar Golfstaten als Dubai en Abu Dhabi. Dat je er als werknemer geen personenbelasting betaalt, is ook mooi meegenomen. Wat je er bruto verdient, hou je ook netto over. Of niet?

“De Belgische fiscus heeft er in oktober 2009 op slinkse wijze voor gezorgd dat Belgen die minder dan twee jaar in de Emiraten werken, toch onderworpen zijn aan de Belgische belastingheffing”, vertelt Filip Camps, vennoot bij advieskantoor Arcalius.

Landgenoten die ervan uitgaan dat ze op hun inkomsten in de Emiraten geen belastingen verschuldigd zijn, zien zo tot de helft van hun loon aan hun neus voorbijgaan. “Dat kan een probleem zijn, aangezien de brutolonen in de Golf niet zó hoog liggen, in tegenstelling tot de huurprijzen”, meent Camps.

Nul procent

In 2002 heeft België met de Emiraten een belastingverdrag afgesloten om te voorkomen dat landgenoten die in de Golf werken in beide landen zouden worden belast. Hoewel het verdrag voorziet dat ons land geen personenbelasting meer kan heffen op inkomens uit de Emiraten die daar onder de - weliswaar onbestaande - personenbelasting vallen, stuurt de fiscus nu toch aanslagbiljetten rond.

“Dat is verdoken ingevoerd via een omzendbrief, zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven”, zegt Camps. “De meeste Belgen die voor een korte periode in Dubai en omstreken gaan werken, zijn daar niet van op de hoogte. Wij krijgen daar regelmatig verontrustende telefoontjes over.”

Loopje

De bewuste omzendbrief, die begin deze maand nog eens werd bevestigd, geldt enkel voor Belgen die minder dan 24 maanden in de Emiraten aan de slag gaan. “Maar wie er langer dan twee jaar werkt, moet er wel met zijn gezin wonen om aan die richtlijn te ontkomen. Dat betekent dat je je partner en kinderen dus mee moet nemen. Je kinderen in België op internaat laten, is voor de fiscus voldoende reden om je toch hier te belasten”, aldus Camps.

Veel verhaal heb je als expat echter niet tegen het aanslagbiljet van de Belgische fiscus. Opvallend is dat de belastingdienst pas negen jaar na het belastingverdrag met de Emiraten nieuwe richtlijnen invoert. “Voor de Belgische staat is dit gewoon een manier om extra inkomsten te genereren”, denkt Camps. “Een andere aanleiding zie ik niet.”

(ks) - Illustratie: (rp) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook