Jobs met toekomst Vorige

1 van 335

Volgende

Hoeveel verdien je later als TSO- of BSO-student?

Omdat kiezen voor technisch en beroepsonderwijs zelden een positieve keuze is - veel jongeren belanden er na falen in het ASO -, zet Unizo de Studiekiosk in. Die geeft onder andere een idee van hoeveel TSO- en BSO-leerlingen later kunnen verdienen.

13 februari 2013

Delen

Arbeider
‘Een leidinggevende met een TSO-diploma verdient heus niet zoveel minder dan iemand die ASO genoot. Meer zelfs: een goede loodgieter is een advocaat waard!’

Als je de aanleg, de handen en/of de brains hebt, waarom zou je dan niet metéén kiezen voor een technisch beroep? Je hoeft niet lang te hengelen naar een baan, kijk maar naar de groeiende lijst knelpuntberoepen. En toch maken nog te weinig jongeren een positieve keuze voor een technische of beroepsopleiding. Als ze in het TSO of BSO terechtkomen, komt dat nog te vaak omdat ze zogezegd ‘gefaald’ hebben in het ASO - het vermaledijde ‘watervalsysteem’, waarin ze veelal onvrijwillig terechtkwamen. Onze maatschappij blijft sterk gefocust op zo lang mogelijk studeren om een zo hoog mogelijk diploma te halen. En dat terwijl heel wat jongeren andere talenten hebben, waarmee ze het ook ver kunnen schoppen.

Imago oppoetsen

Van alle kanten wordt gepoogd om het imago van technische en beroepsopleidingen als eerste, positieve leerkeuze op te poetsen - onder meer door het onderwijs, de industrie (die kampt met een veel te kleine instroom van geschikte profielen) én door Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Haar stichting Onderwijs & Ondernemen lanceerde twee jaar geleden de Studiekiosk, een digitale wegwijzer die rondreist langs opendeurdagen, infoavonden, contactmomenten met ouders enzovoort, meestal in secundaire scholen.

‘De Studiekiosk toont welke opleidingen je kunt volgen in het TSO en BSO, maar vooral ook naar welke jobs ze zoal leiden’, aldus Leen Mestdagh, coördinator van de Unizo Stichting Onderwijs & Ondernemen. ‘In bepaalde gevallen wordt die info ook gekoppeld aan hoeveel je kunt verdienen in een bepaalde job, vooral dan als je in een kmo terechtkomt.’

Flinke boterham

‘Het loon is hoogstens één van de elementen in de totale negatieve perceptie die er heerst over TSO- en BSO-onderwijs’ zegt Nele Muys van de Unizo-studiedienst. ‘Hoeveel ouders zijn er niet die denken: ‘Ik hoop maar dat mijn kind het talent heeft om advocaat te worden?’ Maar je zal maar een sanitair probleem hebben en weken moeten wachten op een loodgieter, omdat die geen medewerkers vindt. De nood aan technische beroepen is groot, maar helaas staan zij niet hoog aangeschreven, en daar zien we, ondanks alle inspanningen, maar weinig evolutie in. Terwijl je er bijvoorbeeld - ondanks alle misvattingen - toch flink je boterham mee kan verdienen.’

Om de Studiekiosk nog beter te stofferen, nam Unizo in 2009 een salarisenquête af bij 456 werkgevers over 1.320 werknemers met TSO- (45%) of BSO-opleiding (55%) in kmo’s. Die wijst onder meer uit dat een leidinggevende met een TSO-diploma heus niet zoveel minder verdient dan iemand die ASO genoot.

De belangrijkste resultaten van de Unizo salarisenquête 2009:  

  • Er is een positief verband tussen het brutoloon en de leeftijd of ervaring. Dit speelt wel sterker bij mensen met een TSO- dan met een BSO-diploma.
  • Het brutoloon van TSO’ers (2.167,80 euro) is merkelijk hoger dan van BSO’ers (2040,90 euro), voornamelijk in de bouwsector, de machinebouw en de autobranche - hoewel diezelfde trend ook in andere sectoren merkbaar is.
  • Leidinggevenden (21%) verdienen meer (2.381,70 euro) dan niet-leidinggevenden (2037,70 euro).
  • Het brutoloon van een arbeider (2.075,40 euro) is merkelijk lager dan dat van een bediende (2.209,60 euro).
  • Voor de functie van technicus zijn de leeftijd noch het diploma erg betekenisvol om loonvoorspellingen te doen. Voor de functie van verkoper is het diploma wel de belangrijkste voorspellende factor voor het brutoloon, naast de leeftijd en het feit of men leidinggevend is of niet. Voor de functie van administratief bediende is leeftijd de enige significante voorspeller van het brutoloon.

&nbsp

Morele plicht tot optimisme

De Studiekiosk wordt jaarlijks geüpdatet en is in trek bij secundaire scholen. Vanaf eind augustus is de kiosk ook online te raadplegen, om de toegankelijkheid naar de ouders nog te vergroten. Het doel is de opwaardering van het TSO en BSO als volwaardige opleidingen met toekomstmogelijkheden.

‘En hoe meer cijfermateriaal we daarbij kunnen inzetten, hoe beter’, zegt Leen Mestdagh. ‘Trouwens, je moet eens kijken naar de grillige schoolloopbaan die veel van onze succesvolle ondernemers hebben afgelegd. Zij waren vaak niet de makkelijkste leerling. Dikwijls hebben zij ook door dat watervalsysteem moeten ploeteren, maar bleken zij wel erg ondernemend te zijn. Dat zijn best practices, ambassadeurs voor het TSO en BSO die we moeten uitspelen.’

Wie bezig is met deze kwestie heeft de morele plicht om optimistisch te zijn, maar dat is niet altijd makkelijk. ‘We blijven hoopvol dat we die negatieve perceptie ooit kunnen omkeren’, zegt Nele Muys. ‘Ook de industriële sectoren willen vooruit, en daarom is het van het grootste belang dat het onderwijs en de arbeidsmarkt nauw met elkaar samenwerken - iets waar wij onder meer met de stichting Onderwijs & Ondernemen hard aan werken. We zien de tendens dat de sectoren, ook in het hoger onderwijs, steeds meer helpen nadenken over hoe opleidingen vorm moeten krijgen om voor een optimale aansluiting met het werkveld te zorgen.’

Van ‘kennen’ naar ‘kunnen’

De komst van de HBO5-opleiding in het academiejaar 2009-2010 viel dan ook in goede aarde bij Unizo. HBO5 mag je situeren tussen het secundair en hoger onderwijs, eigenlijk net onder de professionele bachelor. Deze praktijkgerichte opleidingen worden georganiseerd in hogescholen, in samenwerking met onder andere de Centra voor Volwassenonderwijs, Syntra, VDAB ...

‘HBO5 is heel arbeidsmarktgericht en combineert leren en werken, wat perspectieven biedt. Niet alleen voor TSO- en BSO-leerlingen, maar ook voor wie al werkt en zijn kennis wil verruimen. Dat is een grote stap vooruit en sluit aan bij de missie van Onderwijs en Ondernemen, die onder meer stelt dat we moeten evolueren van kennen naar kunnen en van leerstof naar competenties.’

Misschien helpt dit nieuwe niveau - samen met de geplande hervormingen in het secundair onderwijs waar Vlaams minister van Onderwijs Smet (sp.a) zijn tanden heeft in gezet - ouders en jongeren om TSO- en BSO-richtingen niet langer te gaan zien als ‘laatste redmiddel’, maar als een volwaardige en toekomstgerichte studiekeuze.

(jd) - Meer info: www.ondernemendeschool.be &nbsp

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?