Inhoud contract
Vorige

1 van 46

Volgende

Boete betalen omdat ik job niet aannam?

9 november 2010
Ik ga toch niet aan de slag bij mijn nieuwe werkgever. Die dreigt nu de kosten die hij gemaakt heeft om me aan te werven op mij te verhalen. Kan dat?

Antwoord van Iris Tolpe, manager legal departement, information & knowhow bij Securex   

De in het kader van een aanwervingsprocedure gemaakte kosten van examens en testen zijn principieel altijd voor rekening van de toekomstige werkgever die hier tenslotte opdracht toe gegeven heeft. De selectiekosten die door het niet opstarten van een kandidaat-werknemer of het vertrek van een werknemer nutteloos geworden zijn, kunnen in generlei mate verhaald worden op de werknemer. Rechtbanken die zich reeds hebben moeten uitspreken over deze problematiek, kennen dan ook nooit meer dan een symbolische euro schadevergoeding toe aan de werkgever die in de kou is blijven staan door het afhaken van een kandidaat.

Wettelijke bepalingen ontslag van toepassing

Evenwel, als werknemer heeft u een arbeidsovereenkomst ondertekend die ook u bindt. Door niet op te dagen op het werk en de ondertekende arbeidsovereenkomst niet na te leven verbreekt u eenzijdig de arbeidsovereenkomst voor enig begin van uitvoering. In dit geval zijn de gewone wettelijke bepalingen inzake het ontslagrecht onverkort van toepassing. Concreet houdt dit in dat u een verbrekingsvergoeding verschuldigd bent aan de werkgever waar u uiteindelijk niet in dienst bent getreden. De hoogte van deze vergoeding hangt af van verschillende elementen: uw statuut als werknemer (bent u arbeider of bediende?), de aard van de arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur?) en of er al dan niet een proefperiode in de arbeidsovereenkomst opgenomen werd.

Onderling overleg

Indien u zich in deze situatie bevindt, is het aangewezen om met de werkgever waar u uiteindelijk niet in dienst treedt te gaan onderhandelen om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen. In dit geval bepalen werknemer en werkgever zelf de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de hoegrootheid van een eventuele vergoeding.

Tot slot, alhoewel de verbrekingsvergoeding geacht wordt de kosten van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst te dekken, kan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor het begin van uitvoering van die aard zijn dat één van de partijen toch onevenredig veel nadeel lijdt (werkgever of werknemer). Wanneer bijkomende en uitzonderlijke schade kan bewezen worden, zal in welbepaalde gevallen de rechtbank ten exceptionele titel een schadevergoeding toekennen bovenop de verbrekingsvergoeding.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook