Alles moet steeds sneller en goedkoper … behalve bij Care

10 juni 2011
De Diversiteitsprijs, de Special Award voor Talent Development, de Solidaritest Award ... Noem een prijs en schoonmaakbedrijf Care sleepte hem in de wacht. Ceo Ron Embrechts weigert op zijn lauweren te rusten. ‘We blijven ons afvragen hoe we onszelf kunnen verbeteren.’
Ron Embrechts
“De maatschappij vindt het perfect normaal dat de schoonmaak gebeurt voor én na de kantooruren. Dat betekent dat onze medewerkers - voornamelijk vrouwen - niet thuis kunnen zijn tijdens de spitsuren van het gezinsleven” (Ron Embrechts, ceo Care)

In België heeft Care momenteel zo’n 1.200 mensen in dienst. Die mensen staan in de visie van Ron Embrechts – Germanist van opleiding – centraal. ‘Ik ben in een bedrijf terecht gekomen dat niets met literatuur of poëzie te maken heeft. Maar mijn idealisme ben ik nooit verloren. Ik geloof dat de dingen ook anders kunnen dan ze gewoonlijk worden gedaan.’

Vier jaar geleden liet Embrechts aan iedereen die het horen wilde, weten waar hij naartoe wilde met Care: het bedrijf zou in de toekomst wachtlijsten moeten hebben. Niet alleen voor klanten, maar ook voor medewerkers.

Geen evidente doelstelling voor een schoonmaakbedrijf, wist ook de ceo. ‘We zijn een heel atypisch bedrijf. Binnen onze sector ligt de focus meestal op alsmaar sneller en goedkoper werken. Bij ons ligt de klemtoon veel meer op mensen en kwaliteit. De kwaliteit van wat wij kunnen bieden, begint bij de kwaliteit van onze mensen. Daarom hechten wij er zoveel belang aan om hen te motiveren.’

Door elkaar geschud

Voorlopig legt die strategie het bedrijf geen windeieren. Care bekleedt in de sector van de schoonmaak in ons land de negende plaats en zette in 2010 een omzet van ongeveer dertig miljoen euro neer. Bovendien rijgt het de onderscheidingen aan elkaar. ‘Het is ons nooit te doen om het winnen van die prijzen. We zien die competities als een kans om ons bedrijf te laten evalueren door een externe instantie. Natuurlijk ben je dan blij als je de prijs ook effectief wint. Dat betekent niet alleen dat we goed bezig zijn, het is voor onze mensen ook een vorm van bevestiging.’

De vele evaluaties waaraan Care zich vrijwillig onderwerpt, zorgen nochtans ook voor een pak bijkomende beslommeringen waar andere bedrijven weinig of niet mee te maken krijgen. Om het SA8000 Certificaat te behalen en te behouden, vindt er maar liefst om de zes maanden een audit van telkens een week plaats. ‘Je wordt daar wel behoorlijk van door elkaar geschud’, geeft Embrechts toe. ‘Maar we zijn er dan ook erg fier op. Care is nog maar het vijfde of zesde bedrijf in België dat dit certificaat heeft behaald.’

De SA8000 is een internationale standaard die vooral rekening houdt met de sociale omstandigheden binnen een bedrijf en de wijze waarop het zich inlaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Embrechts: ‘Voor ons was die standaard een interessant instrument om na te gaan hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen, zonder daarom te vervallen in liefdadigheid. Ik heb niets tegen liefdadigheid, maar het is iets anders dan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Uitdijende olievlek

‘Wanneer je iets bereikt hebt, moet je vooruit kijken en verder gaan. We blijven ons voortdurend afvragen hoe we onszelf kunnen verbeteren. Dat werkt aanstekelijk voor iedereen die bij ons bedrijf komt werken. Ik sta er ook op om elke nieuwe bediende persoonlijk te zien en te spreken voor hij of zij bij ons begint te werken. Ze moeten ook van mezelf horen dat dit beleid gedragen wordt en dat het in onze genen moet zitten.’

Ron Embrechts zag geen heil in de hiërarchische structuur van een klassiek schoonmaakbedrijf. Hij wilde zijn medewerkers meer verantwoordelijkheid geven en hen ook de opleiding bieden om in telkens andere omstandigheden de juiste oplossingen aan te kunnen dragen. ‘In een zeer hiërarchische structuur moet je voor elke oplossing om raad gaan vragen op een hoger niveau. ‘Mag ik dit of dat?’ Door die verantwoordelijkheid op een lager niveau te laten liggen, krijg je veel meer flexibiliteit naar de klant. Maar dat lukt alleen als je kan terugvallen op directie- en managementleden die er hetzelfde over denken.’

Daar staat tegenover dat het aannemen van elke nieuwe klant dient te gebeuren op een aangepast tempo. ‘Het spreekt voor zich dat het vinden en opleiden van de juiste werknemers een beetje tijd kost. We werven niet zomaar iedereen meteen aan, waardoor de procedure bij ons misschien wat langer duurt. Het gevolg is wel dat we heel weinig klanten verliezen.’ Om nieuw personeel te vinden, doet Care voortdurend beroep op zijn eigen medewerkers. Zij worden warmgemaakt om kennissen uit hun eigen kring erbij te halen. ‘Op die manier vinden we mensen die dezelfde ideeën hebben over het omgaan met klanten en verantwoordelijkheid’, legt Embrechts uit. ‘Zie het als een uitdijende olievlek, maar dan een onschadelijke.’

Hoewel schoonmaker al jaren een knelpuntberoep is, weet Care zich voorlopig goed te beredderen. Enkel in de regio Leuven – waar de werkloosheid momenteel tot onder de twee procent is gedaald – en aan de grens met Frankrijk dreigen er al eens problemen te ontstaan. ‘Mensen vinden is op zich niet zo moeilijk, maar de juiste mensen vinden, is vaak wel een uitdaging’, aldus Embrechts.

Draagbare computers

Het schoonmaakbedrijf doet dan ook veel inspanningen om het leven van zijn werknemers aangenamer te maken. Veel aandacht gaat naar het nastreven van een goed evenwicht tussen werk en privé. ‘De maatschappij vindt het perfect normaal dat de schoonmaak gebeurt voor én na de kantooruren. Dat betekent voor onze medewerkers - voornamelijk vrouwen - dat ze niet thuis kunnen zijn tijdens de spitsuren van het gezinsleven: de kinderen die naar school vertrekken of thuiskomen, het eten dat klaar moet zijn ...’

Terwijl andere schoonmaakbedrijven zich vaak bij die vastgeroeste gewoonte neerleggen, blijft Care dat probleem consequent aankaarten bij zijn klanten, ook al zijn die al jaren klant. Recent werd heel de buitendienst van het bedrijf uitgerust met draagbare computers. Die stellen medewerkers in staat om hun administratieve werk af te ronden op de plaats waar ze aan de slag zijn, zodat er geen stapel werk meer op hen wacht wanneer ze – niet zelden na tienen – thuis komen. De kantoormedewerkers kunnen dan weer rekenen op erg flexibele uren en de mogelijkheid tot thuiswerk. Bij Care kan je vijf vijfde werken, vier vijfde of drie vijfde. Ron Embrechts: ‘Noem een regime en het bestaat bij ons. Op alle vlakken denken we mee met onze medewerkers, en alles is mogelijk. Voor zover de functie het toelaat, natuurlijk.’

(mo) - Foto: (ip)

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook