Ziekte
Vorige

1 van 141

Volgende
Volgend artikel:

Wanneer heb jij recht op aangepast werk?

5 vragen over je quarantaine als werknemer

quarantaine
Wanneer de school of kinderopvang wordt gesloten, kan de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht krijgen.
Aangezien COVID-19 blijft opspelen, lopen redelijk wat werknemers de kans dat ze vroeg of laat in quarantaine moeten gaan. Maar wat moet je erover weten? Vijf cruciale vragen: van formaliteiten en vergoedingen tot schoolgaande kinderen.

1. Wat moet je (meteen) doen wanneer je in quarantaine gaat?

Wie in quarantaine gaat, moet onmiddellijk zijn werkgever verwittigen. “Als de werkgever erom vraagt, moet de werknemer ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen”, benadrukt Catherine Legardien, legal expert bij Partena Professional. Zo’n getuigschrift wordt afgeleverd door de behandelende arts en vormt het bewijs dat de werknemer in staat is om te werken, maar niet naar de werkplek mag komen. 

Als de werknemer z'n werkgever niet verwittigt terwijl hij/zij wel de mogelijkheid heeft om dit te doen, dan kan de werkgever dit beschouwen als een ongewettigde afwezigheid.

Extra: De impact van corona op jouw werksituatie, in vraag en antwoord

2. Wie betaalt je quarantaine?

Er zijn twee mogelijkheden, stelt Catherine Legardien. In het eerste geval kan je als werknemer van thuis uit blijven werken en ontvang je dus je gewone loon.

In het tweede geval is de werknemer niet in staat om zijn taken vanuit zijn huis uit te voeren, omdat de aard van het werk dit niet toelaat. Dan wordt zijn contract opgeschort wegens overmacht. “De werknemer zal dus in aanmerking komen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht ten laste van de RVA, op voorwaarde dat hij een quarantainegetuigschrift kan voorleggen”, stelt Legardien.

Om recht te hebben op zo’n tijdelijke werkloosheidsuitkering, moet je je als werknemer wenden tot je uitbetalingsinstelling. Dit is de vakbond waarbij je bent aangesloten of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). Het is deze uitbetalingsinstelling die de tijdelijke werkloosheid zal uitbetalen.

Indien de werknemer op eigen initiatief, tegen alle adviezen van de overheid in, naar een bepaald gebied is afgereisd dan kan de arbeidsovereenkomst niet worden geschorst wegens overmacht. Als telewerk niet mogelijk is en er geen andere oplossing is (zoals inhaalrust of opname van vakantiedagen), wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst tijdens de periode van quarantaine. In dat geval heeft de werknemer geen recht op loon. 

Lees ook: Tijdelijke werkloosheid, in vraag en antwoord

3. Wat als de school of opvang van je kinderen sluiten?

Wanneer je afwezig bent van je werk om voor je kinderen te zorgen, dan kan je als werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht krijgen. “Dit zal het geval zijn wanneer een minderjarig kind, dat met de werknemer samenwoont, niet naar de school of opvang kan gaan omdat deze gesloten is vanwege een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.”

Hetzelfde geldt, zo vult Legardien aan, voor een gehandicapt kind - waarvoor de werknemer de zorg draagt - dat niet meer naar een opvangcentrum voor gehandicapten kan gaan omdat het centrum gesloten is vanwege een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Je kan van het werk afwezig blijven zolang je kinderen niet naar de school of opvang terug kunnen gaan. Dit geldt ook voor wie aan telewerk doet. Breng je werkgever wel onmiddellijk op de hoogte en bezorg hem een attest van de school of opvang waarin de periode van sluiting vermeld staat.

Opgelet: slechts één van beide ouders kan voor eenzelfde periode voor hetzelfde kind tijdelijke werkloosheid inroepen. Maar zelfs als één van de twee ouders kan telewerken, zal de andere ouder toch beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid.

CHECK: Wat verandert corona aan jouw arbeidsovereenkomst?

4. Wat als de klas, school of opvang niet sluit?

Heel wat ouders kunnen met een dergelijke situatie geconfronteerd worden: wat als je kind in afzondering moet, maar de klas, school of opvang niet gesloten is? Dan heb je als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn en gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je een werkloosheidsuitkering in plaats van je loon.

Breng in dit geval wel meteen je werkgever op de hoogte en zorg voor een medisch attest waarin de periode van quarantaine vermeld staat. Daarna bezorg je een e-mail, scan of foto van het attest aan je werkgever. 

5. Hoeveel bedraagt overigens die tijdelijke werkloosheidsuitkering?

Dat is geen volledig loon, maar dus een uitkering. En die bedraagt 70 procent van het gemiddelde loon met een plafond van 2840, 84 euro bruto. “Als het gaat om een werkgever in een sector die harder getroffen is door de coronacrisis, dan kan de werknemer een supplement van 5,74 euro per dag tijdelijke werkloosheid ontvangen, en dit ten laste van de RVA.”

Ontdek: Het gevolg van tijdelijke werkloosheid op je belastingen?

(William Visterin/lm) - Bronnen: werk.belgie.be / hetacv.be

8 december 2021
Anderen bekeken ook