Welke job past bij mij?
Vorige

1 van 640

Volgende

5 cruciale vragen over studentenjobs

Je hebt een student in de familie, je wilt zelf een studentenjob óf een student aanwerven? Jobat overloopt, met hulp van enkele specialisten, vijf kwesties rond wat mag en kan.
#

1. Wie mag werken als een student?

Je mag werken als student als je de eerste graad volledig hebt gevolgd, aan de voltijdse leerplicht voldaan hebt en minimaal 15 jaar bent. “Een maximumleeftijd is niet voorzien. Je moet wel rekening houden met het feit dat je als student geen ander statuut mag hebben”, vertelt Iris Tolpe, legal director bij Securex.

Elke studentenovereenkomst moet voor iedere student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt en gesloten zijn voor een bepaalde duur die de twaalf maanden nooit overschrijdt. “De eerste drie werkdagen van de studentenovereenkomst worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd. Terwijl het proefbeding voor de gewone werknemers niet meer bestaat”, stelt Iris Tolpe.

2. Wanneer moet je als jobstudent belastingen betalen (of kindergeld afgeven)?

Je betaalt geen belastingen indien je belastbaar netto-inkomen lager ligt dan 10.141,01 euro. Dat is een brutobedrag, geldig vanaf 2016, na afhouding van de sociale bijdragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Je verliest als jobstudent je kinderbijslag (of die van je ouders) als je meer dan 240 uur werkt per kwartaal. Voor het derde kwartaal geldt er evenwel geen beperking indien je je studies voortzet. Je verliest ook je kinderbijslag indien je als schoolverlater meer dan 520,08 euro bruto verdient per maand.

3. Mag je als jobstudent overuren maken?

Je mag alleen overuren maken als er een wettelijke reden is, zoals een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk. In principe geldt er voor 18-jarigen een algemeen verbod voor het werken op zondag en ’s nachts, al zijn er uitzonderingen mogelijk, zoals horeca of toeristische centra. “Er mag echter slechts één op de twee zondagen gewerkt worden. Jobstudenten jonger dan 18 jaar moeten een rustdag krijgen, direct na de zondag”, vertelt Katrien Van Esser, ‎legal & payroll manager bij Accent Jobs.

Afwijkingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een onvoorziene noodzakelijkheid) en moeten gemeld worden aan de sociale inspectie. “Maar zelfs in geval van afwijking mag je als 18-jarige niet meer dan één zondag op de twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de arbeidsinspecteur”, benadrukt Van Esser.

4. Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Indien het contingent van vijftig kalenderdagen is verstreken, verandert een jobstudent naar een werkstudent. De behandeling van deze twee werkvormen verloopt fundamenteel anders. Als jobstudent betaal je 2,71 procent solidariteitsbijdrage. Een werkstudent betaalt sociale bijdragen zoals een gewone werknemer: 13,07 procent aan RSZ. Als werkstudent betaal je ook bedrijfsvoorheffing. Een jobstudent krijgt geen vakantiegeld, terwijl een werkstudent wel vakantiegeld ontvangt.

Als jobstudent mag je maximaal vijftig dagen in een kalenderjaar werken. Een werkstudent kan in principe onbeperkt werken, al kan dit wel gevolgen hebben. “Het verliezen van kindergeld is daar een van, indien je meer dan 240 uur werkt per kwartaal. Al is het derde kwartaal hierbij onbeperkt”, aldus Katrien Van Esser. Als je te veel verdient (zie vraag 2), moet je belastingen betalen en dan is men ook niet meer ten laste van de ouders.

5. Wanneer blijf je als jobstudent fiscaal ten laste van je ouders?

Drie voorwaarden moeten hiertoe vervuld zijn: de student moet deel uitmaken van het gezin, het door de student ontvangen loon mag geen beroepskost zijn voor zijn ouders én de nettobestaansmiddelen van de student mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Concreet blijf je ten laste:

  • Als je op 1 januari 2016 deel uitmaakt van het ouderlijke gezin, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je netto-inkomsten van het voorgaand jaar (2015) niet méér bedragen dan 3.120 euro of bruto niet meer dan 3.900 euro.
  • Indien je fiscaal ten laste bent van een alleenstaande ouder, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je netto-inkomsten 4.500 euro of bruto 5.625 euro zijn. Die bedragen worden telkens jaarlijks geïndexeerd.

Van dat brutobedrag worden de forfaitaire beroepskosten afgetrokken om zo het nettobedrag te verkrijgen. Voor het inkomstenjaar 2015 worden de eerste 2.600 euro (ook hier jaarlijkse indexatie) niet meegeteld in de berekening of je al dan niet ten laste blijft van je ouders.

(wv) 

22 juni 2016
Aanbevolen jobs

5 cruciale vragen over studentenjobs

Je hebt een student in de familie, je wilt zelf een studentenjob óf een student aanwerven? Jobat overloopt, met hulp van enkele specialisten, vijf kwesties rond wat mag en kan.
#

1. Wie mag werken als een student?

Je mag werken als student als je de eerste graad volledig hebt gevolgd, aan de voltijdse leerplicht voldaan hebt en minimaal 15 jaar bent. “Een maximumleeftijd is niet voorzien. Je moet wel rekening houden met het feit dat je als student geen ander statuut mag hebben”, vertelt Iris Tolpe, legal director bij Securex.

Elke studentenovereenkomst moet voor iedere student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt en gesloten zijn voor een bepaalde duur die de twaalf maanden nooit overschrijdt. “De eerste drie werkdagen van de studentenovereenkomst worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd. Terwijl het proefbeding voor de gewone werknemers niet meer bestaat”, stelt Iris Tolpe.

2. Wanneer moet je als jobstudent belastingen betalen (of kindergeld afgeven)?

Je betaalt geen belastingen indien je belastbaar netto-inkomen lager ligt dan 10.141,01 euro. Dat is een brutobedrag, geldig vanaf 2016, na afhouding van de sociale bijdragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Je verliest als jobstudent je kinderbijslag (of die van je ouders) als je meer dan 240 uur werkt per kwartaal. Voor het derde kwartaal geldt er evenwel geen beperking indien je je studies voortzet. Je verliest ook je kinderbijslag indien je als schoolverlater meer dan 520,08 euro bruto verdient per maand.

3. Mag je als jobstudent overuren maken?

Je mag alleen overuren maken als er een wettelijke reden is, zoals een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk. In principe geldt er voor 18-jarigen een algemeen verbod voor het werken op zondag en ’s nachts, al zijn er uitzonderingen mogelijk, zoals horeca of toeristische centra. “Er mag echter slechts één op de twee zondagen gewerkt worden. Jobstudenten jonger dan 18 jaar moeten een rustdag krijgen, direct na de zondag”, vertelt Katrien Van Esser, ‎legal & payroll manager bij Accent Jobs.

Afwijkingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een onvoorziene noodzakelijkheid) en moeten gemeld worden aan de sociale inspectie. “Maar zelfs in geval van afwijking mag je als 18-jarige niet meer dan één zondag op de twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de arbeidsinspecteur”, benadrukt Van Esser.

4. Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Indien het contingent van vijftig kalenderdagen is verstreken, verandert een jobstudent naar een werkstudent. De behandeling van deze twee werkvormen verloopt fundamenteel anders. Als jobstudent betaal je 2,71 procent solidariteitsbijdrage. Een werkstudent betaalt sociale bijdragen zoals een gewone werknemer: 13,07 procent aan RSZ. Als werkstudent betaal je ook bedrijfsvoorheffing. Een jobstudent krijgt geen vakantiegeld, terwijl een werkstudent wel vakantiegeld ontvangt.

Als jobstudent mag je maximaal vijftig dagen in een kalenderjaar werken. Een werkstudent kan in principe onbeperkt werken, al kan dit wel gevolgen hebben. “Het verliezen van kindergeld is daar een van, indien je meer dan 240 uur werkt per kwartaal. Al is het derde kwartaal hierbij onbeperkt”, aldus Katrien Van Esser. Als je te veel verdient (zie vraag 2), moet je belastingen betalen en dan is men ook niet meer ten laste van de ouders.

5. Wanneer blijf je als jobstudent fiscaal ten laste van je ouders?

Drie voorwaarden moeten hiertoe vervuld zijn: de student moet deel uitmaken van het gezin, het door de student ontvangen loon mag geen beroepskost zijn voor zijn ouders én de nettobestaansmiddelen van de student mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Concreet blijf je ten laste:

  • Als je op 1 januari 2016 deel uitmaakt van het ouderlijke gezin, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je netto-inkomsten van het voorgaand jaar (2015) niet méér bedragen dan 3.120 euro of bruto niet meer dan 3.900 euro.
  • Indien je fiscaal ten laste bent van een alleenstaande ouder, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je netto-inkomsten 4.500 euro of bruto 5.625 euro zijn. Die bedragen worden telkens jaarlijks geïndexeerd.

Van dat brutobedrag worden de forfaitaire beroepskosten afgetrokken om zo het nettobedrag te verkrijgen. Voor het inkomstenjaar 2015 worden de eerste 2.600 euro (ook hier jaarlijkse indexatie) niet meegeteld in de berekening of je al dan niet ten laste blijft van je ouders.

(wv) 

22 juni 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook