Jobat Employment Monitor 2012

Werkgeversvertrouwen verliest opnieuw terrein

weinig vertrouwen
Download de volledige resultaten van de Jobat Employment Monitor 2012-Q1 (Pdf – 2,4 Mb)

Het werkgevers- en werknemersvertrouwen is tijdens het eerste kwartaal van 2012 verder afgenomen. Voor het eerst is de daling sterker bij werkgevers dan bij werknemers. Dat blijkt uit de Jobat Employment Monitor. Die meet het vertrouwen in de arbeidsmarkt, de economie en het eigen bedrijf.

De Monitor bevraagt permanent 2.000 werknemers en 500 werkgevers. De resultaten van het laatste kwartaal (Q1 2012) tonen dat vooral het vertrouwen in de arbeidsmarkt zwaar onder druk staat.

Minder vertrouwen

De vertrouwensindex (verwachtingen binnen dit en zes maanden) duikt zowel voor werknemers (70 punten) als voor werkgevers (78 punten) opnieuw onder de 100 punten. 100 staat voor een evenwicht tussen positieve en negatieve verwachtingen. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar, toen het werkgeversvertrouwen op 118 punten stond en dat van werknemers op 111, is de daling enorm.

"2011 begon misschien hoopvol, maar sindsdien daalde het vertrouwen pijlsnel. In de perceptie zijn we nog ver verwijderd van een economisch herstel", zegt Wim Verdoodt, hoofdredacteur van Jobat.

Minder positief

48 procent van de werknemers verwacht dat de arbeidsmarkt er het komende halfjaar op achteruitgaat. Dat is drie maal zoveel als begin 2011. Slechts 9 procent gelooft in beterschap. Een jaar geleden was dat nog 30 procent.

Eenzelfde scenario zien we bij de werkgevers. 49 procent verwacht zich aan een terugval van de arbeidsmarkt in de komende zes maanden. Ook dat is drie maal zoveel ten opzichte van jaar min één. Toen dacht 29 procent van de werkgevers dat de arbeidsmarkt zou aantrekken, nu is dat nog 7 procent.

De volledige resultaten van het onderzoek

>> Download de volledige resultaten van de Jobat Employment Monitor 2012-Q1 (Pdf – 2,4 Mb) 

Over de Jobat Employment Monitor

De Jobat Employment Monitor is een permanent nationaal arbeidsmarktonderzoek dat bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers peilt naar hun verwachtingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, de situatie van de economie en van het eigen bedrijf. Het onderzoek loopt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos sinds begin 2011.

(wv) 

26/04/2012

  • 26 april 2012