Schoorsteenveger Tom

Schoorsteenveger Tom Kerckaert

Schoorsteenveger Tom Kerckaert uit Bredene schuimt sinds 2008 de daken af om schouwen schoon te maken, vogelnestjes te verwijderen en mos weg te halen.

Om schoorsteenbrand of CO- vergiftiging te voorkomen, is het belangrijk dat een schoorsteen regelmatig wordt geveegd. Tijdens het stoken van hout of kolen hechten ontelbare onverbrande deeltjes zich vast aan de wand van het rookkanaal. De laag die zo ontstaat, is erg brandbaar.

Een schoorsteen kan zelfs verstopt raken, waardoor gevaarlijke gassen in de kamer terechtkomen. Een schoorsteenveger gaat ook na of er geen scheuren in de schouw zijn geslopen. Veel verzekeraars vragen na een schoorsteenbrand om een attest dat bewijst dat de schoorsteen werd geveegd door een erkende schoorsteenveger.

  

(mo) - Foto’s: Bart Dewaele 

Meer info over Werkplek

04/07/2011