Werkbeeld

Bijzonder beroep: proefdierenverzorger

Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Met dertig tot veertig konijnen, enkele honderden muizen en een vijftigtal ratten is de proefdierenafdeling van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen eigenlijk niet zo dichtbevolkt, tenzij je enkele duizenden tseetseevliegen en muggen meetelt.

Voor het meeste onderzoek aan het instituut zijn geen proefdieren nodig. De dieren worden vooral ingezet in de studie van en de strijd tegen bepaalde tropische ziekten, zoals de slaapziekte en malaria, en dat enkel na goedkeuring door een ethisch comité.

De konijnen dienen bovendien enkel om de tseetseevliegen te voeden. Elk konijn wordt daarbij maximaal één keer per week aan enkele vliegen blootgesteld. Vaak blijven ze dan ook vele jaren leven.

Dierenverzorger Maarten Van den Bogaerde staat al meer dan drie jaar in voor het welzijn van de proefdieren. Wie proefdierenverzorger wil worden, moet een gespecialiseerde cursus volgen. Ook wetenschappers die een beroep willen doen op proefdieren moeten zich bijscholen.

(mo) - Foto’s: Bart Dewaele 

Meer info over Werkplek

26/01/2012