Wat moet ik doen om een uitkering te krijgen?

Om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, moet je in principe zijn ingeschreven als werkzoekende.

Dit kan bij de VDAB, Actiris, Forem en ADG, afhankelijk van je officiële adres. Je kan je bij de VDAB inschrijven van 4 weken voor de datum waarop je je uitkeringsaanvraag doet tot 8 kalenderdagen daarna.

Daarna moet je een uitkeringsaanvraag indienen bij een uitbetalingsinstelling.


In principe heb je recht op een werkloosheidsuitkering als je een bepaald aantal arbeidsdagen gepresteerd hebt in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Meer informatie hierover vind je op de website van de RVA.  

     

Als je zonder geldige reden je werk verlaat, heb je pas na een wachtperiode weer recht op een werkloosheidsuitkering. De RVA bepaalt hoelang deze periode duurt.

Meer info over Werkloosheidsuitkering

10/09/2008