Tijdskrediet: wat verandert er?

De regering Michel verandert enkele fundamentele zaken aan het tijdskrediet. Werknemers die gemotiveerd tijdskrediet opnemen om zorg te verstrekken, krijgen voortaan 12 maanden langer een uitkering. Maar wie niet-gemotiveerd tijdskrediet opneemt (door onze politici wel eens smalend 'tijdskrediet om op wereldreis te vertrekken' genoemd) zal geen uitkering meer krijgen.

10 december 2014

Delen

Deze nieuwe regels gelden vanaf 2015:

* Afschaffing uitkeringen bij niet-gemotiveerd tijdskrediet

Werknemers die niet-gemotiveerd tijdskrediet opnemen, zullen voortaan geen recht meer hebben op een uitkering. Het recht op verlof blijft voorlopig wel bestaan. Politici noemen deze vorm van tijdskrediet ook wel eens smalend 'tijdskrediet om op wereldreis te vertrekken'.

* Gemotiveerd tijdskrediet voor zorg: 12 maanden langer uitkeringen

Om bijvoorbeeld te zorgen voor je kind tot de leeftijd van 8 jaar of voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid kan je het zogenaamde gemotiveerd tijdskrediet opnemen.

Het recht op uitkeringen blijft behouden voor alle vormen van gemotiveerd tijdskrediet. De uitkeringsperiode wordt zelfs met 12 maanden verlengd voor personen die tijdskrediet opnemen om voor hun kind te zorgen (tot de leeftijd van 8 jaar), om palliatieve zorgen toe te dienen of om een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Deze werknemers hebben voortaan gedurende 48 maanden recht op een uitkering, en dit ongeacht de opnamevorm (voltijds, halftijds of 1/5e ). Dat meldt SD Worx.

Let op: mogelijk geen verlof, maar wél een uitkering

Even een situering. Werknemers die tijdskrediet opnemen, ontvangen tijdens hun afwezigheid geen loon. Als compensatie krijgen zij tot op heden maandelijks een forfaitaire uitkering van de RVA.

Het recht op verlof wordt geregeld in een cao (cao103) en valt dus onder de bevoegdheid van de sociale partners. Het recht op uitkeringen wordt geregeld in een KB, en valt dus onder de bevoegdheid van de regering.

De federale regering plant nu om voor bepaalde vormen van tijdskrediet de uitkeringen te schrappen of uit te breiden (zie hierboven). Als de sociale partners cao103 niet aanpassen, krijgen we mogelijk een situatie waarbij een werknemer recht heeft op verlof, maar géén recht meer heeft op uitkeringen (of omgekeerd).

Wanneer iemand geen recht heeft op uitkeringen, wordt deze periode van tijdskrediet ook niet gelijkgesteld voor het pensioen. In feite gaat het dan om een recht op deeltijdse tewerkstelling.

In cao 103 is het recht op verlof beperkt tot 36 maanden voor personen die tijdskrediet opnemen om voor hun kind te zorgen (tot de leeftijd van 8 jaar), om palliatieve zorgen toe te dienen of om een zwaar ziek of gehandicapt gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Als deze cao niet wordt aangepast, betekent dit dat zulke werknemers in de praktijk dus niet zullen kunnen genieten van de uitbreiding van de uitkeringen tot 48 maanden omdat ze geen verlof krijgen.

Wachten op akkoord sociale partners

Federaal vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) hoopt zeer snel een gezamenlijk voorstel te krijgen van de vakbonden en de werkgevers in het dossier van het tijdskrediet. “Als ik een advies krijg, zal ik het volgen. Als de sociale partners een akkoord kunnen bereiken, zal ik dat met hand en tand verdedigen binnen de regering.”

Uitstel ziet Peeters niet meer zitten. “Dit kan niet meer wachten. Er liggen al 16.000 dossiers over tijdskrediet bij de RVA te wachten en er komen er nog elke dag bij.”

Vanaf wanneer geldt deze nieuwe regeling en voor wie?

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor alle eerste aanvragen voor onderbrekingsuitkeringen die ingaan na 31 december 2014. Er worden wel overgangsregelingen voorzien.

In een poging om de vakbonden tegemoet te komen besliste het kernkabinet begin december alvast dat de maatregel om de uitkering voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet te schrappen “enkele maanden” wordt uitgesteld. Normaal ging die ook in op 1 januari 2015. Maar die toegeving vinden de vakbonden ruim onvoldoende.

Nog maar ontwerptekst

Zolang er geen definitieve wetteksten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad kunnen nog altijd wijzigingen of amendementen worden toegevoegd.

 

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.