Techniekacademies voeden interesse in technologie en wetenschap

In 28 West-Vlaamse gemeenten is vorige week opnieuw een Techniekacademie gestart. Tweeduizend jongeren tussen tien en twaalf jaar proeven in twaalf sessies op een speelse en praktische manier van techniek en technologie. Het bedrijfsleven steunt dit initiatief, want mogelijk worden een flink aantal van hen de gegeerde technische profielen van morgen.

23 september 2015

Delen

“Techniek en wetenschap zijn enorm belangrijk, maar nog altijd zijn te weinig mensen daarin geschoold.” (Sabine Poleyn, Medecoördinator Techniekacademies West-Vlaanderen, Hogeschool VIVES)

De Hogeschool VIVES organiseert, in nauwe samenwerking met de lokale besturen en het plaatselijke bedrijfsleven, nu al een Techniekacademie in 61 West-Vlaamse steden en gemeenten. 28 zijn er bij het begin van het schooljaar weer van start gegaan, met 865 kinderen tussen 10 en 12 jaar – onder wie 20% meisjes. De 32 andere gemeenten organiseren een reeks tussen januari en april volgend jaar.

“Het initiatief is twee jaar geleden klein gestart, toen wetenschapscommunicator Rik Hostyn van VIVES een Techniekacademie organiseerde in Zwevegem”, zegt Sabine Poleyn, medecoördinator van de Techniekacademies vanuit de hogeschool. “Inmiddels heeft het project een erg hoge vlucht genomen.”

Interesse levendig houden

De Techniekacademie wordt door de bedenkers vergeleken met andere buitenschoolse activiteiten, zoals de muziekschool of tekenacademie, maar dan gericht op de wondere wereld van techniek en technologie, met alle leuke maar ook praktische toepassingen. Meer dan 100 techniekmentoren staan in voor de begeleiding van de kinderen: voornamelijk leerkrachten maar toch ook een vijftiental gepensioneerde ingenieurs en technische specialisten.

“Techniek en technologie zijn enorm belangrijk in onze samenleving, maar nog altijd zijn te weinig mensen daarin geletterd”, zegt Sabine Poleyn. “Heel wat kinderen in het vijfde en zesde leerjaar hebben er van nature interesse in, en met de Techniekacademies willen we die interesse levendig houden. Binnenkort willen we gaan onderzoeken in welke mate hun deelname leidt tot een meer positieve houding tegenover techniek.”

Actieve bedrijfssteun

Voor de lokale besturen betekent het inrichten van een Techniekacademie een kleine inspanning; zij zorgen als ‘mede-inrichter’ voor de huisvesting, communicatie en logistieke ondersteuning. VIVES rekent ook op de actieve ondersteuning van het plaatselijke bedrijfsleven.

“De lokale verankering is volgens ons een van de kritische succesfactoren; zij zorgt ervoor dat de Techniekacademies duurzame initiatieven worden in de verschillende gemeenten”, zegt Sabine Poleyn. “Per gemeente kunnen we idealiter rekenen op de medewerking van een drietal bedrijven. We vragen ze om de Techniekacademie te sponsoren maar vooral om een partner te zijn, die bijvoorbeeld de communicatie actief mee ondersteunt. Zo willen we duidelijk maken dat de Techniekacademie als achterliggend doel ook een kleine bijdrage wil leveren aan het lenigen van een economische nood: het tekort aan technisch geschoold personeel. De steunende bedrijven zijn bovendien gastheer voor een bedrijfsbezoek tijdens een van de twaalf sessies, om aan de kinderen te tonen hoe techniek en technologie tot praktische, ingenieuze oplossingen leiden.”

Hogeschool VIVES
De Techniekacademies zijn de voorbije twee jaar dus als paddenstoelen uit de grond geschoten, telkens op vraag van de gemeenten zelf. Ook in de rest van Vlaanderen worden gelijkaardige initiatieven ontplooid, net als in onze provincie vaak vanuit universiteiten en hogescholen, maar nergens zijn ze zo uitgebreid en ruim verspreid als in West-Vlaanderen. De komende jaren wil de Hogeschool VIVES de uitwisseling met gelijkaardige projecten in andere provincies nog verstevigen, en ook de verschillende sectorfederaties en opleidingsfondsen nauwer bij de Techniekacademies betrekken.

Positieve keuze voor een technische loopbaan

Alle Vlaamse buitenschoolse initiatieven die techniek en technologie bij kinderen tussen vijf en achttien jaar willen promoten, zijn verenigd in de STEM-academie, die gecoördineerd wordt door Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Maths. De STEM-academie, en dus ook de West-Vlaamse Techniekacademies, passen binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse overheid om de interesse van kinderen en jongeren voor exacte wetenschap en techniek in vrijetijdsverband te stimuleren.

“De meeste initiatieven binnen het platform zijn van onderuit gegroeid, en we rekenen op de Vlaamse overheid om topdown nog meer inspanningen te doen om een positieve keuze voor een technische loopbaan te stimuleren”, besluit Sabine Poleyn. “Met de Techniekacademie proberen we ook op een ongedwongen manier aan te tonen hoe veelzijdig en uitdagend techniek en STEM kunnen zijn, en welke mogelijkheden ze uiteindelijk bieden voor de arbeidsmarkt. Ik heb de indruk dat de publieke opinie, met de ouders voorop, daar ook stilaan weer van overtuigd geraakt. We hopen dat een positieve trend is ingezet, en dat we over een paar jaar – mee dankzij alle STEM-initiatieven – een substantieel grotere uitstroom van technisch geschoolde profielen zien.”

(wv) – Foto’s: Hogeschool VIVES - Meer info: www.techniekacademie.be | www.stem-academie.be 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.