Nieuwe regels voor uitzendarbeid

Er komen nieuwe regels voor het gebruik van uitzendarbeid. De regels over de aangifte ervan worden nauwkeuriger, en er komt een beperkende regeling voor contracten voor één dag. ‘Een goede zaak voor de professionalisering van de sector’, klinkt het bij de uitzendbureaus.

27 februari 2013

Delen

Uitzendarbeid
"Laaggeschoolden en arbeiders zullen het moeilijk krijgen. Anderzijds zijn de beurskoersen aan het stijgen, wat wijst op het toenemen van het vertrouwen in de economie" (Philippe Melis, Tempo-Team)

'In het algemeen vind ik dit een goede stap vooruit', zegt coo Hubert Vanhoe van USG People. 'Eindelijk is er een modernisering van een wet die al uit 1976 dateert.'

Wat verandert er?

De belangrijkste veranderingen betreffen het motief voor uitzendarbeid en de contracten voor één dag. 'Het nieuwe kader biedt meer flexibiliteit, maar voorziet ook een sanctie voor overtredingen en misbruik', aldus Vanhoe.

'Tot nu toe konden werkgevers drie motieven opgeven voor uitzendarbeid', vertelt Mark De Smedt, country manager Adecco Belux. 'In theorie konden uitzendkrachten enkel ingezet worden om iemand tijdelijk te vervangen, voor een tijdelijke vermeerdering van werk of voor uitzonderlijke omstandigheden. Nu is er een vierde motief: men kan uitzendkrachten ook inschakelen met de bedoeling hen een vast contract aan te bieden. Dat was in de praktijk vaak al zo, maar nu is dit ook officieel geregeld.'

Creatief met contracten

Uitzendkantoren die met dagcontracten werken, moeten dat verantwoorden. Opeenvolgende dagcontracten mogen niet meer, tenzij de aard van het werk dit rechtvaardigt. 'In het verleden werd daar uit gemakzucht of om andere redenen wel eens oneigenlijk gebruik van gemaakt. Het is goed dat er duidelijke regels komen die dit uitsluiten', vindt Mark De Smedt. 'Dat betekent niet dat dagcontracten geheel zullen verdwijnen, want sommige sectoren hebben alle redenen om ze nog te gebruiken.' Voorbeelden zijn de horeca aan de kust, die sterk afhankelijk is van het weer, maar ook de zorg en de logistieke sector.

'Voor mij zijn de nieuwe regels voor dagcontracten de belangrijkste verandering', zegt Jan Denys van Randstad. 'Het is een goede regeling die toch flexibel is, terwijl het systeem meer verantwoordelijkheid legt bij het bedrijf zelf. Samen met de vakbonden kan de werkgever kijken wat voor hen het beste werkt.'

Duidelijkheid & perspectief

Philippe Melis, social & public affairs manager bij Tempo-Team, verwacht dat de dagcontracten zullen leiden tot een betere informatie-uitwisseling met de vakbonden. 'Werkgevers moeten de nood aan flexibiliteit binnen de organisatie kunnen aantonen. Bijkomend voordeel voor ons: weekcontracten zijn makkelijker op te volgen en vergen minder administratie.'

Philippe Melis wijst er eveneens op dat de nieuwe regels meer duidelijkheid en perspectief bieden: 'Uitzendwerk blijft zo nog steeds een belangrijk instrument voor flexibiliteit. Zolang je de nood eraan kunt bewijzen, kan je dagcontracten blijven gebruiken.'

In het algemeen blijkt de sector het te appreciëren dat de nieuwe regels bijdragen tot de erkenning van uitzendarbeid als een normaal selectiemechanisme, en een volwaardige manier van werken naast de andere arbeidsstructuren.

Interim bij overheid

Een aardverschuiving zijn de nieuwe regels, die tegen juli van dit jaar in voege zouden moeten treden, niet. 'De instroom naar vaste contracten via uitzendwerk bestond al in de praktijk', zegt Jan Denys. 'Maar het is goed dat dit uit de grijze zone werd gehaald. Eigenlijk verwacht ik grotere gevolgen van de nieuwe Europese dienstenrichtlijn. Die is immers gekoppeld aan de volledige openstelling van de openbare sector voor uitzendarbeid, wat in ons land tot nog toe niet gebeurde.'

Mark De Smedt: 'Die Europese richtlijn zou al lang ingevoerd moeten zijn, maar België is niet de beste leerling. Toch zit ze er aan te komen, wat een goede zaak is. Niet alleen voor de uitzendsector, maar ook voor de werkgelegenheid. In het algemeen blijkt immers dat uitzendarbeid leidt tot een stijging van de werkgelegenheid en ook tot meer vaste contracten.'

De grote vervangvraag

Jan Denys: 'De impuls van de dienstenrichtlijn zal de sector deugd doen, nadat het jaar zo moeilijk is ingezet. België is sinds vorige week officieel in recessie, en dat heeft zijn gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er is een lichte stijging van de werkloosheid en we verwachten de komende kwartalen een daling van de uitzendarbeid met 0 tot 5 procent. Ik denk dat we nog twee moeilijke kwartalen zullen kennen en nadien weer de goede kant uitgaan, maar uiteraard is dat een heel voorlopige schatting.'

'Zeker bij grote bedrijven en productie-eenheden is er een grote terugval, maar het is moeilijk te zeggen hoe het komende jaar er verder gaat uit zien', zegt Philippe Melis. 'Laaggeschoolden en arbeiders zullen het wellicht moeilijk krijgen. Anderzijds zijn de beurskoersen aan het stijgen sinds begin januari, wat wijst op het toenemen van het vertrouwen in de economie en wat de voorbode voor beterschap zou kunnen betekenen.'

Hubert Vanhoe ziet één groot verschil met de vorige crisis: de grote vervangvraag. 'De babyboomers beginnen de arbeidsmarkt stilaan te verlaten, en hun jobs of functies moeten ingevuld worden. Ook in tijden van economische crisis draait de wereld nog, en onze sector zal meehelpen die vraag in te vullen. We werken nu eenmaal in een branche die sterk conjunctuurgebonden is, en die neerwaartse beweging hoort erbij. Nadien zien we wel weer de andere kant van de medaille.'

(bvdb) – Foto: (kb) - Februari 2013 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.