Mag ik werken als ik in SWT (brugpensioen) ben?

De ex-werkgever moet de bedrijfstoeslag blijven betalen, ook al gaat zijn ex-werknemer opnieuw bij een andere werkgever aan de slag of wordt hij zelfstandige in hoofdberoep.

Dat is zo sinds 1 januari 2007. Dat geldt ook tijdens de schorsing van de nieuwe arbeidsovereenkomst of zelfstandige activiteit, of bij vermindering van de arbeidsprestaties.

De vroegere werkgever die het recht op SWT (het vroegere brugpensioen) heeft geopend, moet eveneens verder betalen als deze nieuwe arbeidsovereenkomst of de zelfstandige beroepsactiviteit stopt en zijn ex-werknemer opnieuw recht heeft op werkloosheidsuitkeringen.

Cumul mogelijk

Onder bepaalde voorwaarden kan je de uitoefening van een nevenactiviteit cumuleren met werkloosheidsuitkeringen. Het kan gaan om een activiteit als loontrekkende of als zelfstandige. Je informeert je hier best op voorhand over bij de RVA.

Alle activiteiten waaraan een (klein) inkomen gekoppeld is, moet je aangeven.

In samenwerking met Securex 

(Laatste update: 06/10/2014) 

Meer info over Pensioen , Brugpensioen

06/10/2014