Hoe werkt een aanvullend pensioenplan?

Een aanvullend pensioenplan houdt in dat voor elke aangesloten werknemer iedere maand een pensioenpremie wordt gestort waarmee een individuele pensioenspaarpot wordt opgebouwd.

Hoeveel er in je spaarpot zit, kan je als werknemer opvolgen via de jaarlijkse ‘pensioenoverzichten’. Wie zich een beeld wil vormen van het pensioenkapitaal dat hij of zij later mag verwachten, kan daarvan ook een indicatie vinden op het jaarlijkse pensioenoverzicht.

Daarop moet immers niet alleen de pensioenreserve worden vermeld die op dat moment al aanwezig is in de spaarpot, maar ook het verwachte eindkapitaal in de veronderstelling dat er verder wordt gespaard tot de einddatum.

Meer info over Bedrijfspensioen

10/09/2008