Fons Leroy: “Mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering inschakelen op de arbeidsmarkt”

Jobat vroeg Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, welke lessen hij heeft getrokken uit 2010. Welke verwachtingen koestert hij over de toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt? Wat heeft onze arbeidsmarkt volgens hem nodig om gezond het nieuwe jaar in te gaan?

6 januari 2011

Delen

Fons Leroy
“Geen gebruik maken van het opleidingsaanbod is een gemiste kans” (Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB)

1. België heeft een van de meest crisisbestendige arbeidsmarkten in Europa

Leroy: “Als we ons vergelijken met de andere Europese landen, hebben we de economische crisis goed doorstaan door massaal gebruik te maken van buffersystemen zoals tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurverkorting. Sneller dan verwacht zagen we een positieve kentering op de arbeidsmarkt: de laatste maanden is de werkloosheid met 30.000 eenheden gezakt. Achteraf bekeken vind ik het wel spijtig dat slechts enkele honderden van de duizenden in tijdelijke werkloosheid gebruik hebben gemaakt van ons gratis opleidingsaanbod. Een gemiste kans om een voorsprong te nemen op het vlak van permanente vorming.”

2. Onze economie wordt steeds meer een knelpunteconomie

Leroy: “Ondanks de crisis en de bijbehorende lichte toename van de werkloosheid, is het aantal knelpuntberoepen nog gestegen in het totale vacature-aanbod. In de toekomst zullen we nog meer dan ooit tevoren met dat fenomeen geconfronteerd worden. Vroeger ging het vooral om de vraag naar bijkomende arbeidskrachten, maar door de vergrijzing wordt bovendien de vervangingsvraag alsmaar acuter. Professor Luc Sels heeft berekend dat die vervangingsvraag over vier jaar tot maar liefst 300.000 vacatures zal leiden. En dat terwijl er een structurele mismatch bestaat tussen de competenties die op de arbeidsmarkt worden aangeboden en de profielen die de bedrijven nodig hebben.”

“We evolueren van een kennis- naar een diensteneconomie en een deel van de arbeidsmarktreserve is nog onvoldoende op die transformatie afgestemd. Bovendien kiezen te weinig jongeren vandaag voor technische en technologische richtingen, waardoor de knelpunten in de industrie blijven toenemen. Het actieplan knelpuntenbeleid van de VDAB, dat we eind 2010 hebben voorgesteld, probeert deze kwesties te remediëren.”

3. Verborgen werklozen worden aan het werk gezet

Leroy: “We moeten op allerlei manieren trachten onze arbeidsreserve te verruimen. Daarom versterken we het activeringsbeleid in de diepte en in de breedte door nieuwe doelgroepen te activeren via nieuwe samenwerkingsvormen. Zo hebben we overeenkomsten gesloten met de mutualiteiten en met het Riziv, waardoor we mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering op een aangepaste manier trachten in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dat activeringsbeleid willen we nu verder uitbreiden naar andere takken van de sociale zekerheid.”

“De adviserend geneesheren van het Riziv moedigen mensen aan om via scholing en begeleiding de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. We werken ook aan nieuwe methodieken om werklozen die kampen met medische, sociale en psychologische problematieken aan het werk te krijgen. En dat via wat professor Ides Nicaise W² noemt: Werk- en Welzijnstrajecten op maat.”

Tekst: (jb) / Foto: (ip)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.