Een flexi-job: wat is het en voor wie?

In de horecasector bestaat sinds 1 december 2015 een nieuwe vorm van tewerkstelling: de flexi-job. Dit moet de werknemers die nu massaal in het zwart bijklussen stimuleren om voor een ‘witte’ job te kiezen.

7 november 2018

Delen

Wie tot voor de invoering van de flexi-job bijkluste in de horeca en dit in het wit zou doen, hield er bitter weinig netto van over. Daar komt nu verandering in: werknemers zullen meer overuren mogen presteren en ze zullen er netto een pak meer aan overhouden. Naar analogie met de dienstencheques wil de overheid zo in de horeca van zwarte jobs witte jobs maken.

“Dit moet de leefbaarheid en de kwaliteit van de sector helpen garanderen naar aanleiding van de invoering van de zogenaamde witte kassa in de sector”, vertelt Jan Boden, business manager KMO divisie bij SD Worx.

Voor wie bijverdient in de horeca

“Wie nu bijklust in de horeca en dit in het wit zou doen, houdt er bitter weinig netto van over. Wat een werknemer bijverdient valt immers in de hoogte belastingschijf en daarvan gaat meer dan 50% naar de staat.”

De flexi-job lost dit euvel op. Nu werken er veel mensen in het zwart als bijverdienste in de horeca, naast hun gewone, andere job. Om te kunnen werken onder het systeem van flexi-job moet je in de 3 voorgaande kwartalen sowieso reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld zijn voor minimaal 4/5e van een voltijdse tewerkstelling. Zo probeert de overheid wie bijklust in de horeca te overtuigen om in het wit in de horeca bij te verdienen.

Voorwaarden

Om de voorwaarden te begrijpen, moet je rekenen in kwartalen. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan het kwartaal waarin je je flexi-job wilt uitoefenen (Kwartaal T) en het 3de kwartaal voorafgaand aan je tewerkstelling (Kwartaal T-3). In kwartaal T-3 moet een werknemer minstens 4/5de gewerkt hebben. In kwartaal T mag je als flexi-werknemer geen arbeidsovereenkomst hebben met dezelfde werkgever waar je je flexi-job wil uitoefenen.

Momenteel is dit dus wel enkel mogelijk voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5de in dienst zijn en is het systeem niet toegankelijk voor zelfstandigen die iets willen bijverdienen. Het stelt ook een probleem voor leerkrachten met een contractueel statuut. Zij zijn 'werkloos' in de zomermaanden, zelfs al krijgen ze een vergoeding, waardoor ze dat kwartaal niet aan de '4/5de of voltijds werken'-voorwaarde voldoen. Hierdoor kunnen ze het jaar erop niet werken via een flexi-job in april, mei en juni. De rest van het jaar mogen ze dat wel. Leerkrachten die vastbenoemd zijn, hebben dit probleem niet. Zij mogen het hele jaar door een extra flexi-job uitoefenen.

Vanaf 1 januari 2018 zou het systeem wel toegankelijk zijn voor gepensioneerden die nog graag een centje bijverdienen in de horeca.

Het loon wordt in een onderlinge overeenkomst vastgelegd, maar mag niet onder een wettelijk minimum (9,50 euro) gaan. Een werknemer houdt dit bedrag netto over. De werkgever moet er enkel een bijzondere bijdrage van 25% op betalen.

Overuren: bruto = netto

Voor zover de werknemer voltijds is tewerkgesteld mogen de overuren worden gepresteerd volgens het principe bruto = netto. Er moeten dus geen fiscale en sociale bijdragen op betaald worden. Dit moet ervoor zorgen dat werknemers evenveel overhouden als wanneer hij in het zwart zou werken. Enkel de werkgever moet een werkgeversbijdrage betalen van 25%.

De maximumgrens van deze overuren wordt voor de horecasector opgetrokken van 143 naar 300 uren per kalenderjaar. Die grens wordt zelfs 360 uren voor horecaondernemingen die gebruik maken van de witte kassa. Voor de overuren is ook geen overloontoeslag verschuldigd.

Bovenop het basisloon heeft een flexi-jobwerker ook nog recht op flexivergoedingen, bijvoorbeeld tegemoetkomingen voor arbeid op zon- en feestdagen of nachtwerk. Het is zelfs mogelijk om flexivakantiegeld te krijgen (t.w.v. 7,67%). De flexivergoedingen moeten trouwens niet opgenomen worden in de raamovereenkomst. De verplichting tot betaling komt namelijk voort uit een sectorale cao. Het is zelfs mogelijk dat een flexiwerker een eindejaarspremie krijgt. Wanneer? Als hij of zij in de loop van het kalenderjaar gebonden is aan een arbeidsovereenkomst van minstens 2 maanden.

Je kan ook meer dan één flexi-job doen en je kan deze doen tijdens je verlofdagen bij je vaste werkgever.

Administratie voor werkgever

Of de flexi-job een succes wordt, zal de toekomst uitwijzen. “Ik heb gemengde gevoelens”, aldus Jan Boden van SD Worx. “Het is goed dat de lasten voor de horeca dalen. Maar het is tegelijk nog een extra statuut erbij. Voor een werkgever is het niet evident te kiezen welk statuut hij het best neemt voor een werknemer. Bij een flexi-job moet de werkgever elk kwartaal opnieuw controleren of de werknemer wel degelijk in de 3 voorgaande kwartalen reeds bij een andere werkgever tewerkgesteld was voor minimaal 4/5 van een voltijdse tewerkstelling. Dat is niet altijd makkelijk.”

“Ook de administratieve rompslomp is voor de werkgever niet te onderschatten. Tussen de werkgever en werknemer moet voorafgaandelijk aan de uitvoering van de eerste flexi-job-arbeidsovereenkomst een raamovereenkomst worden gesloten met een aantal verplichte vermeldingen. Vervolgens worden per tewerkstelling specifieke arbeidsovereenkomsten gesloten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling zijn. Indien de periode van de flexi-job-arbeidsovereenkomst meerdere kwartalen overlapt, moet er per kwartaal een Dimona-aangifte gebeuren, dit is een elektronische aangifte bij de overheid. Bij een mondelinge flexi-job-arbeidsovereenkomst moet een dag-Dimona-aangifte gebeuren. De prestaties zelf moeten geregistreerd en bijgehouden worden.”

De overeenkomst zelf kan voltijds of deeltijds zijn. Bij een deeltijdse tewerkstelling gelden gewoon de regels van deeltijdse arbeid. Het uurrooster dat van toepassing is, moet wel opgenomen zijn in het arbeidsreglement en elke prestatie moet minimum 2 uur duren.

Makkelijker dan zwartwerk?

Tot nu toe kregen werknemers die in het zwart werkten, hun loon op het einde van de werkdag mee naar huis. Met de flexi-job is dit niet meer het geval, en de vraag is hoe blij ze hiermee zullen zijn. Het brutoloon dat werknemers bijverdienen krijgen ze dankzij de flexi-job netto in handen. Op het eerste zicht een eenvoudig systeem, maar de loonberekening is toch vrij complex. Bij het basisloon van rond de 9,5 euro per uur komen nog onder meer sectorale vergoedingen, de feestdagen en andere toeslagen bij. De vraag is of dit systeem kan winnen van een makkelijke zwarte uitbetaling.

(mr/sjv) - Bron: admb.be / myflexijob.be 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.